Kehrens en Snoeks Advocaten en Mediators

BLOG

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Op 1 april jl. is de ‘’Wet uitfasering in eigen beheer’’ in werking getreden. Welke gevolgen heeft de nieuwe wet voor de DGA?

Oude wet
De “oude” wet leverde allerlei uitvoeringsproblemen op bij o.a. scheidingen en dividenduitkeringen, omdat er gereserveerd werd met 4% rekenrente en geen rekening werd gehouden met uitvoeringskosten en het waardevast houden van het pensioen. De fiscale waarde wijkt in de praktijk behoorlijk af van de werkelijke waarde. Kan van de DGA verlangd worden dat hij de helft van de op de balans genoemde voorziening liquide maakt ten behoeve van zijn ex-partner? Deze uitkering zou de B.V. van de dga in de problemen kunnen brengen.

Nieuwe wet
Met ingang van 1 april 2017 is het voor de DGA niet langer mogelijk om pensioen op te bouwen in de eigen BV. Voor eerder opgebouwd pensioen kan de DGA tot 1 juli a.s. kiezen tussen de volgende drie mogelijkheden:

• behoud eigen beheer op basis van premievrij pensioen (‘premievrij’);
• Afkopen op basis van fiscale waarde;
• Omzetten in een oudedagsverplichting in eigen beheer.

Bij variant 2 en 3 moet de (ex)partner met de wijziging akkoord gaan.

Door de nieuwe wetgeving nemen de rechten van een echtgenoot van de ondernemer af. Het is mogelijk om de partner hiervoor te compenseren door middel van aanpassing van het huwelijksvermogensregime of een regeling op te nemen op grond waarvan de partner bij scheiding wordt gecompenseerd.

Laat je vooral goed informeren, zodat je bij een eventuele scheiding niet voor verrassingen komt te staan!

Echtscheiding Eindhoven - Echtscheiding Best - Echtscheiding Boxtel - Echtscheiding Sint-Oedenrode - Mediator echtscheiding Eindhoven
Mediator echtscheiding Best - Mediator echtscheiding Boxtel - Mediator echtscheiding Sint-Oedenrode - Arbeidsrecht Eindhoven - Arbeidsrecht Best - Arbeidsrecht Boxtel - Arbeidsrecht Sint-Oedenrode

Created by Max 4 Communication