Kehrens en Snoeks Advocaten en Mediators

BLOG

Transitievergoeding: hoe zit het ook al weer met de dienstjaren?

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het aantal dienstjaren en het bruto loon. Er zijn echter situaties waarin de werkgever rekening moet houden met dienstjaren bij een andere werkgever. In een aantal situaties moet een werkgever bedacht zijn op een hogere vergoeding als gevolg van opvolgend werkgeverschap of een doorstart na faillissement.

Transitievergoeding
Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 is de werkgever een vergoeding verschuldigd wanneer een arbeidsovereenkomst (die minimaal twee jaar heeft geduurd) door de werkgever wordt beëindigd. Deze transitievergoeding is in principe verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst, anders dan op verzoek van de werknemer of als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer, eindigt zolang de werknemer nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Berekening
De hoofdregel is dat een werknemer recht heeft op 1/6 maandsalaris per half dienstjaar. Voor werknemers die ouder dan vijftig zijn, is er een aangepaste regeling. Wanneer deze tien jaar of langer in dienst zijn bij dezelfde werkgever, bouwen zij een hogere transitievergoeding op. Voor elke periode van zes maanden na het bereiken van de leeftijd van vijftig jaar bouwen deze werknemers een 1/2 maandsalaris op in plaats van 1/6 maandsalaris. Soms tellen voor de berekening van de transitievergoeding echter ook dienstjaren mee van voor de werknemer in dienst van de werkgever was.

Welke dienstjaren tellen mee?

Opvolgend werkgeverschap
De wet zegt dat als een werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers, met dezelfde werkzaamheden in een zelfde functie, ook de dienstjaren bij de voorgaande werkgevers meetellen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een werknemer eerst als uitzendkracht werkzaam was en vervolgens bij de opdrachtgever in dienst treedt. Periodes tussen opvolgende dienstverbanden worden overigens niet meegeteld bij het berekenen van de transitievergoeding.

De werkgever moet er dus rekening mee houden dat er in die gevallen een (fors) hogere transitievergoeding verschuldigd is dan er sec op grond van het aantal dienstjaren bij de (laatste) werkgever verschuldigd zou zijn. Let dus altijd op of een werknemer ook voor aanvang van zijn arbeidscontract op basis van een uitzendovereenkomst nog werkzaam is geweest. 

Ook in de situatie dat er na een faillissement een doorstart plaatsvindt, tellen de dienstjaren die de werknemer gewerkt heeft bij de failliete onderneming mee. Tenminste als de werknemer dezelfde/soortgelijke werkzaamheden gaat verrichten na de doorstart.

Vooral bij een doorstart met veel werknemers is het van belang dat de administratie van de dienstjaren ook van vóór de doorstart goed op orde is. De werkgever zal bij het eindigen van het dienstverband met zijn werknemer er rekening mee moeten houden dat ook de dienstjaren voor de doorstart meetellen voor de vaststelling van de hoogte van de transitievergoeding.

Heb je vragen over (de hoogte van) de transitievergoeding of het beëindigen van het dienstverband met één van jouw werknemers, neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

Echtscheiding Eindhoven - Echtscheiding Best - Echtscheiding Boxtel - Echtscheiding Sint-Oedenrode - Mediator echtscheiding Eindhoven
Mediator echtscheiding Best - Mediator echtscheiding Boxtel - Mediator echtscheiding Sint-Oedenrode - Arbeidsrecht Eindhoven - Arbeidsrecht Best - Arbeidsrecht Boxtel - Arbeidsrecht Sint-Oedenrode

Created by Max 4 Communication