Kehrens en Snoeks Advocaten en Mediators

BLOG

misverstanden over kinderalimentatie


In onze echtscheidingspraktijk merken we vaak dat er misverstanden bestaan over het onderwerp “kinderalimentatie”. Deze misverstanden kunnen een soepele afwikkeling van de (echt)scheiding in de weg staan. Dat is vervelend, zeker omdat je als ouder nog jaren met elkaar verder moet. Daarom leggen we graag uit hoe het zit.

“Ik betaal kinderalimentatie totdat het kind 18 jaar wordt”

Nee, de verplichting om voor je kind te betalen loopt door totdat het kind 21 jaar wordt, ongeacht of het kind thuis woont of niet. De bijdrage heet alsdan een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie en moet vanaf het moment dat het kind 18 jaar is rechtstreeks aan het kind zelf worden betaald. Het kind mag wel bepalen dat de bijdrage op de rekening van de verzorgende ouder dient te worden gestort.

“Bij co-ouderschap hoef ik geen kinderalimentatie te betalen”

Dat is te kort door de bocht. De kosten van het kind moeten naar rato van draagkracht worden betaald, ook al wordt de zorg voor de kinderen (ongeveer) gelijk verdeeld. De te betalen kinderalimentatie pakt wel vaak lager uit, omdat er al behoorlijk veel kosten in natura worden voldaan door de alimentatieplichtige. De bijdrage zal dus volgens de Tremanormen berekend moeten worden.

“Ik zie mijn kind niet (meer), dus hoef ik ook geen alimentatie te betalen”

Dat is onjuist. De verplichting om bij te dragen staat los van het recht op omgang met het kind. Kinderalimentatie is geen “kijkgeld”.

“Ik heb er recht op om te weten waaraan de kinderalimentatie wordt besteed”

Niet waar, degene die de alimentatie ontvangt hoeft geen verantwoording af te leggen aan degene die betaalt. De alimentatie kan naar eigen inzicht ten behoeve van de kinderen worden besteed. In mediation komt het wél vaker voor dat ouders afspreken gebruik te zullen maken van een kinderrekening waarop beide ouders een storting doen. Het gebruiken van een kinderrekening kan echter niet via de rechter worden opgelegd. Door het gebruik maken van een kinderrekening krijgen beide ouders inzicht in de betalingen.

“Geld dat ik nog tegoed heb, kan ik in mindering brengen op de alimentatie”

Helaas, als er een bepaald bedrag aan kinderalimentatie is vastgesteld, mogen vorderingen op de andere ouder niet worden verrekend met de kinderalimentatie, tenzij beide ouders hiermee akkoord gaan. Ook dit soort zaken kunnen tijdens mediation worden besproken.

“De kosten die ik voor mijn kind heb betaald, kan ik in mindering brengen op de kinderalimentatie”

Het is niet toegestaan om voor het kind gemaakte kosten te verrekenen met de kinderalimentatie. Bij het vaststellen van de alimentatie wordt al rekening gehouden met kosten die de ouder voor het kind maakt als het kind bij hem/haar is. Deze korting op de kinderalimentatie wordt “zorgkorting” genoemd. Hoe meer dagen per week omgang, hoe meer zorgkorting. Extra uitgaven komen voor eigen rekening.

“Ik ga minder alimentatie betalen, want mijn financiële situatie is erop achteruit gegaan”

De eerder overeengekomen of vastgestelde kinderalimentatie blijft van kracht, totdat partijen in overleg nieuwe afspraken maken of de rechter een gewijzigde bijdrage vaststelt. Het eenzijdig wijzigen of verlagen van de alimentatie is niet toegestaan. Indien er sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden, dan kan dit een herberekening van de alimentatie rechtvaardigen. Het geniet de voorkeur om samen in overleg te gaan over een mogelijke aanpassing. Komen ouders er samen niet uit, dan kan een verzoek bij de rechtbank worden ingediend.

Roept het bovenstaande nog (meer) vragen op, aarzel niet om ons te bellen of te mailen. Wij beantwoorden je vragen graag!

Echtscheiding Eindhoven - Echtscheiding Best - Echtscheiding Boxtel - Echtscheiding Sint-Oedenrode - Mediator echtscheiding Eindhoven
Mediator echtscheiding Best - Mediator echtscheiding Boxtel - Mediator echtscheiding Sint-Oedenrode - Arbeidsrecht Eindhoven - Arbeidsrecht Best - Arbeidsrecht Boxtel - Arbeidsrecht Sint-Oedenrode

Created by Max 4 Communication