Kehrens en Snoeks Advocaten en Mediators

BLOG

Mag ik mijn werknemer tijdens ouderschapsverlof op een andere locatie laten werken?


In de praktijk zie je nog weleens dat een werkgever eigenlijk niet wenst dat een werknemer ouderschapsverlof opneemt en minder uren gaat werken. De meeste werkgevers weten dat zij het ouderschapsverlof niet als zodanig kunnen weigeren. In sommige gevallen wordt dan door een werkgever de aanvraag geaccepteerd, maar eenzijdig bepaald dat de werknemer wel op een andere locatie voor minder uren kan werken. Soms zelfs in de hoop dat een werknemer toch geen ouderschapsverlof opneemt. Maar mag dit eigenlijk wel?

Wijziging overeengekomen ouderschapsverlof
Uitgangspunt is dat een werknemer gedurende het ouderschapsverlof zoveel mogelijk binnen de eigen locatie de eigen functie kan uitoefenen. Een werkgever kan echter in overleg met de werknemer de door hem of haar gewenste wijze van invulling van het ouderschapsverlof wijzigen, mits er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang (artikel 6:5 lid 3 Wet arbeid en zorg).

Indien je als werkgever je werknemer dus op een andere locatie zou willen laten werken tijdens het ouderschapsverlof, moet je dus voldoen aan de wijzigingsbevoegdheid van artikel 6:5 lid 3 Wet arbeid en zorg. De werkgever zal een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang moeten aantonen.

Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang?

In de rechtspraak wordt niet vaak aangenomen dat zwaarwegende bedrijfsbelangen leiden tot een wijziging van de wijze van het opnemen van ouderschapsverlof door een werknemer. Van een werkgever mag worden verwacht dat hij zo nodig maatregelen zal treffen om het opnemen van ouderschapsverlof in de eigen functie binnen de eigen locatie mogelijk te maken.

In zijn algemeenheid moet bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang worden gedacht aan situaties waarbij de afwezigheid van de werknemer niet via de normale bedrijfsvoering en inzet van het overige personeel kan worden opgevangen en dit ernstige consequenties heeft.

Soms zie je nog weleens dat een werkgever een beroep doet op een bepaling in de arbeidsovereenkomst, waarin staat dat een werknemer gehouden is op meerdere locaties te werken. Die vlieger gaat helaas niet op: je moet eerst voldoen aan de wijzigingsbevoegdheid zoals hiervoor besproken. Als er geen zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is, kom je niet meer toe aan die bepaling in de arbeidsovereenkomst.

Kortom, het eenzijdig bepalen dat een werknemer tijdens de periode van ouderschapsverlof op een andere locatie zal moeten werken is lastig. Als werkgever zal je echt moeten aantonen dat het werken op de eigen locatie door opname van het ouderschapsverlof niet mogelijk is.

Voor meer vragen over dit onderwerp of over het arbeidsrecht, kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Echtscheiding Eindhoven - Echtscheiding Best - Echtscheiding Boxtel - Echtscheiding Sint-Oedenrode - Mediator echtscheiding Eindhoven
Mediator echtscheiding Best - Mediator echtscheiding Boxtel - Mediator echtscheiding Sint-Oedenrode - Arbeidsrecht Eindhoven - Arbeidsrecht Best - Arbeidsrecht Boxtel - Arbeidsrecht Sint-Oedenrode

Created by Max 4 Communication