11 December 2018

Alimentatie per 1 januari 2019 met 2% omhoog

Elk jaar wijzigen de lonen. Daarom worden ook jaarlijks de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast. Dit heet indexering van alimentatie.

De minister van Justitie en Veiligheid stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen.

Als gevolg van deze wettelijke indexering gaat alimentatie per 1 januari 2019 met 2% omhoog.

Je kunt zelf de hoogte van het geïndexeerde bedrag berekenen. Dit doe je op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).