06 March 2019

Griffiegeld

Griffiegelden / griffierechten

Aan het voeren van een procedure (bijvoorbeeld een echtscheidingsprocedure of een alimentatieprocedure) zijn kosten verbonden. Je betaalt de kosten voor de behandeling van je zaak door de rechter: de griffierechten. Die kosten gaan ieder jaar iets omhoog. De hoogte van het griffierecht hangt af van het soort zaak en of je wellicht aanspraak kunt maken op een “toevoeging” ofwel gefinancierde rechtsbijstand. Je kunt de tarieven terugvinden op www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht.

Verzoekschrift of dagvaarding

Een procedure tot echtscheiding, tot vaststelling van alimentatie of tot het vaststellen van een zorgregeling begint met het indienen van een verzoekschrift. Bij verzoekschriftprocedures betalen zowel de verzoeker als de verweerder een bedrag van € 297,00 per persoon (tarief 2019). Je kunt deze kosten in beginsel niet op de ander verhalen.

Er zijn procedures die beginnen met een dagvaarding, bijvoorbeeld procedures waarbij een bepaalde verdeling van de gemeenschap of afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden wordt gevorderd. In dagvaardingszaken hangt de hoogte van het griffiegeld af van wat iemand vraagt (vordert). De vordering kan van onbepaalde waarde of van bepaalde waarde zijn.

Er is sprake van een vordering van onbepaalde waarde als de waarde van je vordering niet in geld is uit te drukken. Bijvoorbeeld als je aan de rechter vraagt een verbod op te leggen of nakoming van een afspraak in een convenant. Als je een bepaald geldbedrag vordert, dan is er uiteraard wel sprake van een vordering van bepaalde waarde.

Het griffiegeld in dagvaardingsprocedures met een vordering van bepaalde waarde (tot € 100.000,00) is veel hoger dan in verzoekschriftprocedures of in zaken met een vordering van onbepaalde waarde. Het bedraagt maar liefst € 914,00. Is je vordering hoger dan € 100.000,00, dan betaal je zelfs € 1.599,00. Ook in dagvaardingszaken geldt: zowel de eisende partij als de verweerder betalen dat bedrag.

Hoger beroep

Tegen nagenoeg iedere beschikking of ieder vonnis kun je in hoger beroep bij het Hof. Bij het Hof lopen de griffiegelden op van € 324,00 (bij verzoekschriftprocedures en vorderingen van onbepaalde waarde) naar € 741,00 (bij vorderingen tussen € 12.500,00 en € 100.000,00) tot wel € 1.684,00 (bij vorderingen van meer dan € 100.000,00).

Gefinancierde rechtsbijstand

Heb je recht op een toegevoegd advocaat ofwel een “toevoeging” dan krijg je korting op het griffiegeld. Je betaalt bij de rechtbank ongeacht je verzoek of vordering een bedrag van € 81,00 griffierecht. Bij het Hof betaal je als toevoegingsgerechtigde een bedrag van € 324,00 griffierecht.

Ga voor de voorwaarden die gesteld worden aan het verkrijgen van een toevoeging naar: https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen

Gezamenlijk verzoek

Als het lukt om de zaak in onderling overleg te regelen, kun je je een hoop (procedure)kosten besparen. Niet alleen zijn de kosten van de mediator minder dan de kosten van twee advocaten, ook het griffiegeld is minder.
In mediationzaken wordt er een gezamenlijk verzoek bij de rechtbank ingediend, dus je betaalt ook samen het bedrag van € 297,00. Komt één partij voor een toevoeging in aanmerking dan betaalt de betalende partij de helft van het griffiegeld, dus € 148,50 en de partij met de toegevoegd advocaat € 40,50 (de helft van het griffiegeld in toevoegingszaken).

Wil je kosten besparen, dan is ons advies: probeer je geschil via mediation op te lossen. Dat scheelt enorm in je portemonnee.