Recente posts


 • 12 November 2019

  Denk er zelf aan om de partner- en/of kinderalimentatie per januari 2020 met 2,5% te verhogen!

  De minister van Justitie en Veiligheid stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. De hoogte van het percentage hangt af van de stijging van de lonen in het afgelopen jaar. De indexering zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en in de landelijke dagbladen.
  Het percentage waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2020 wordt verhoogd, is vastgesteld op 2,5%.

  Lees verder


 • 15 October 2019

  Heb ik recht op (nabestaanden)pensioen van mijn overleden ex-echtgenoot?

  Als je (ex-)partner komt te overlijden, dan kan dat voor jou enorme financiële gevolgen hebben. Is er sprake van een overlijden na echtscheiding, dan komen kinderalimentatie en partneralimentatie te vervallen. Ook een reeds ingegaan ouderdomspensioen wordt niet meer uitgekeerd. Is er na echtscheiding dan nog wel een andere nabestaandenvoorziening? Lees daarover hieronder meer.

  Lees verder


 • 15 October 2019

  Heb ik recht op (ouderdoms)pensioen van mijn ex-echtgenoot?

  Als je gaat scheiden, moeten er een heleboel zaken geregeld worden, zo ook het onderwerp “ouderdomspensioen”. Wordt het pensioen verdeeld? Van wie ontvang je de uitkering? Kun je afwijken van de wet? Hieronder lees je meer over het onderwerp “ouderdomspensioen”.

  Lees verder


 • 18 September 2019

  Ook kopzorgen over de WAB? Dat is niet nodig!

  Kom naar onze gratis spreekuren over de WAB en zorg dat jij op de hoogte bent van de nieuwe arbeidsrechtelijke regels. Ons WAB spreekuur vindt plaats op: 10 oktober en 16 oktober!

  Lees verder


 • 18 September 2019

  Wet herziening Partneralimentatie: wat gaat er veranderen in januari 2020?

  Wet herziening partneralimentatie gaat in op 1 januari 2020. In de veel gevallen komt de wijziging neer op een verkorting van de duur waarvoor partneralimentatie verschuldigd is. Wat er precies gaat veranderen en voor wie deze nieuwe wet gaat gelden wordt besproken in deze blog.

  Lees verder