Recente posts


 • 16 May 2019

  Huwelijkse voorwaarden en partneralimentatie

  Kun je voor je huwelijk afspreken dat je, ingeval van een echtscheiding, géén alimentatie hoeft te betalen? Oftewel: Kan bij huwelijkse voorwaarden worden afgezien van partneralimentatie?

  Lees verder


 • 16 May 2019

  Hoe maak ik handig gebruik van de nieuwe ketenregeling? Check hier voorbeelden!

  De nieuwe ketenregeling kent geen overgangsrecht en geldt dus direct vanaf de invoering van de WAB (de beoogde datum is 1 januari 2020). Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst gesloten voor inwerkingtreding van de WAB, maar die de na de inwerkingtreding de totale duur van twee jaar overschrijdt (maar niet die van drie jaar) toch een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd blijft.

  Lees verder


 • 16 May 2019

  Let op: weer terug naar 3 tijdelijke contracten in 3 jaar tijd!

  Onder de WAB blijft het maximaal aantal arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog steeds drie, maar de maximale duur van deze overeenkomsten wordt verruimd naar drie jaar. De periode van meer dan zes maanden om een nieuwe keten te starten blijft gelijk.

  Lees verder


 • 16 May 2019

  Wat houdt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) nu eigenlijk in?

  De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt belangrijke wijzigingen aan in de regels voor flexwerk en het ontslagrecht. In de WAB zijn kortgezegd de volgende maatregelen opgenomen.

  Lees verder


 • 16 May 2019

  Stappenplan beëindigingsovereenkomst met een werknemer

  Wil jij als ondernemer afscheid nemen van je werknemer, zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter, maar wil je wel dat alles goed en snel wordt geregeld. Dan is een beëindigingsovereenkomst een goede oplossing. De arbeidsovereenkomst eindigt dan met wederzijds goedvinden. Hieronder tref je een stappenplan aan dat wij met onze klanten doorlopen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Doe er je voordeel mee!

  Lees verder