Slide background

HULP BIJ DIVERSE PERSONEELSKWESTIES


Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet krijg je vaak niet zomaar als werknemer. Het is het zwaarste middel dat een werkgever tot zijn beschikking heeft. Ons advies aan een werkgever is om ook altijd eerst tot 10 te tellen voordat je dit besluit neemt. Een dergelijk besluit kan namelijk veel consequenties hebben als het juridisch geen stand zal houden.

Wat zijn de voorwaarden voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet?

  1. Er moet een dringende reden zijn. Denk hierbij aan diefstal of mishandeling. Ook het veelvuldig te laat komen van een werknemer kan uiteindelijk een reden zijn voor ontslag op staande voet. Ons advies is om altijd hoor- en wederhoor toe te passen als werkgever. Het is belangrijk dat de werknemer in elk geval in de gelegenheid is om zijn visie op de gang van zaken te geven. De door de werknemer verschafte informatie kan dan worden meegewogen bij de uiteindelijke ontslagbeslissing.
  2. De dringende reden moet onverwijld worden medegedeeld aan de werknemer. Een werknemer moet direct weten op welke grond het hem gegeven ontslag is gebaseerd. De rechter staat een zeer korte periode tussen de opzegging en de opgave van de dringende reden toe. Als werkgever heb je die periode soms ook nodig om nader onderzoek te verrichten.
  3. De formulering van de dringende reden in de ontslagbrief is van groot belang. Dit kan namelijk een belangrijke rol spelen in een vervolgprocedure.. Advies is om geen strafrechtelijke termen, zoals diefstal of mishandeling, op te nemen in de ontslagbrief. Deze termen zul je dan als werkgever ook moeten bewijzen, waarbij getoetst wordt aan de termen zoals opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. Het is beter om duidelijk de feiten te omschrijven.

Ben je als werknemer op staande voet ontslagen, dan moet je binnen 2 maanden een verzoek bij de kantonrechter indienen om het ontslag te vernietigen. Die termijn is heel kort. Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op voor hulp.

Als werkgever dien je een ontslag op staande voet ook goed te overwegen. Een werknemer zit namelijk als ‘een kat in het nauw’ omdat hij per direct geen loon en mogelijk ook geen WW-uitkering ontvangt. Een werknemer zal dan ook in de meeste gevallen gaan procederen. Als werkgever ben je dan overgeleverd aan het oordeel van de kantonrechter. Tegen dit oordeel kan een werknemer of werkgever ook nog in hoger beroep bij het gerechtshof.

Wij helpen je graag verder bij een ontslag op staande voet situatie. Belangrijk is om snel te schakelen zodat geen termijnen verloren gaan.