Slide background

HULP BIJ DIVERSE PERSONEELSKWESTIES


Ontslag via de kantonrechter

Soms zijn er zoveel problemen tussen een werkgever en een werknemer waardoor een ontslag de enige oplossing lijkt. Het ontslagrecht in Nederland is ingewikkeld en kent heel veel regels. Een werkgever kan in bepaalde gevallen terecht bij de kantonrechter. Hij zal hiervoor een ontbindingsverzoek moeten indienen bij de rechtbank. Ook als een werkgever een werknemer wil ontstaan die ontslagbescherming heeft bijvoorbeeld door ziekte of zwangerschap moet dit via de kantonrechter.

Een kantonrechter keurt het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst alleen goed als er sprake is van een redelijke grond en er geen opties zijn voor herplaatsing van de werknemer. Een redelijke grond kan onder meer bestaan uit: disfunctioneren (ongeschiktheid van de werknemer), een verstoorde arbeidsverhouding of (ernstig) verwijtbaar handelen. Een werkgever moet dit wel kunnen bewijzen door een goed dossier.

Zorg dat jij als werkgever een ontslagprocedure via de kantonrechter zorgvuldig aanvliegt. Als werknemer is er ook winst te boeken, een werkgever past namelijk niet altijd de regels goed toe. Wij helpen je graag snel verder.