Slide background

HULP BIJ DIVERSE PERSONEELSKWESTIES


Ontslag via het UWV

Het kan zo zijn dat je als ondernemer genoodzaakt bent om een reorganisatie door te voeren. Of afscheid te nemen van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Het ontslagrecht in Nederland is ingewikkeld en kent heel veel regels.

Indien er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen, dan kan een werkgever niet naar een kantonrechter maar moet hij een ontslagaanvraag indienen bij het UWV.

Een bedrijfseconomisch ontslag moet aan drie voorwaarden voldoen: er moet sprake zijn van een bedrijfseconomische redenen, de juiste werknemer moet zijn voorgedragen voor ontslag (afspiegelingsbeginsel) en het moet niet mogelijk zijn om de werknemer te herplaatsen.

1. Bedrijfseconomische redenen
Bedrijfseconomische redenen kunnen onder meer bestaan uit: een verliesgevende situatie, een bedrijfsverhuizing of een terugloop van omzet of klanten. Een werkgever zal de bedrijfseconomische reden aannemelijk moeten maken. Het UWV mag echter niet op de stoel van de werkgever gaan zitten. De werkgever heeft dus wel een beleidsvrijheid om haar onderneming in te richten op een wijze waarop zij dat wil.

2. Afspiegelingsbeginsel
Een werkgever mag niet zelf bepalen wie er wel en wie er niet wordt ontslagen. Als er sprake is van een functie die door meer werknemers vervuld wordt en een aantal arbeidsplaatsen komt te vervallen, moet de werkgever een wettelijk voorgeschreven selectiemethode toepassen: het afspiegelingsbeginsel. Op grond hiervan moeten alle werknemers met een zogenaamde uitwisselbare functie worden ingedeeld in vijf functiegroepen. De bedrijfseconomische ontslagen moeten zoveel mogelijk gelijkmatig verdeeld over vijf leeftijdsgroepen plaatsvinden. In de praktijk blijkt dat werkgevers niet altijd voldoen aan het afspiegelingsbeginsel.

3. Herplaatsing
De werkgever zal duidelijk moeten kunnen maken dat er geen mogelijkheid is om de werknemer te herplaatsen in een andere passende functie. Een werkgever zal hierbij ook moeten denken aan passende functies binnen zijn concern.

Zorg dat jij als werkgever een ontslagprocedure via het UWV zorgvuldig aanvliegt. Als werknemer is er ook winst te boeken, een werkgever past namelijk niet altijd de regels goed toe. Wij helpen je graag snel verder.