Slide background

HULP BIJ DIVERSE PERSONEELSKWESTIES


Vaststellingsovereenkomst

Als je het samen eens bent over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, kun je de afspraken die je hierover maakt vastleggen in een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst). De arbeidsovereenkomst eindigt dan door ontslag met wederzijds goedvinden. Dat betekent dat je geen toestemming nodig hebt van UWV of de kantonrechter.

Wat moet er in ieder geval in een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) staan?
• Naam en adres van de werkgever. Naam en adres van de werknemer.
• De werknemer mag binnen 14 dagen alsnog besluiten van deze overeenkomst af te zien (neem je dit niet op, dan is de bedenktijd van de werknemer 3 weken).
• Wie heeft voorgesteld om het dienstverband te eindigen en waarom.
• Er is geen dringende reden voor het ontslag.
• Het gaat om een beëindiging met wederzijds goedvinden.
• De datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Let op de opzegtermijn!
• De afspraak wanneer er een eindafrekening wordt gemaakt.
• De datum en plaats waarop de overeenkomst wordt ondertekend.

Waar moet je nog meer aan denken?
• Hoe hoog is de eventuele financiële vergoeding?
• Blijft de werknemer tot de laatste dag werken of mag hij eerder stoppen?
• Neemt de werknemer de vakantiedagen op of worden deze uitbetaald?
• Wat gebeurt er met het pensioen?
• Hoe gaat het verder met een (collectieve) zorgverzekering?
• Wanneer levert de werknemer zijn spullen (pasje, laptop etc.) in?
• Hoe en wanneer worden de collega’s geïnformeerd over het ontslag?
• Hoe en wanneer neemt de werknemer afscheid?
• Krijgt de werknemer een positief getuigschrift?
• Zijn er afspraken gemaakt over het geheimhouden van bedrijfsinformatie?
• Is er een concurrentie- of relatiebeding?
• Is er een afspraak over de kosten van juridische bijstand?
• Welk recht is geldig voor de overeenkomst? Dit is belangrijk als je als werkgever in een ander land bent gevestigd of als de werknemer in een ander land woont.
• Welke instantie of welke rechter is bevoegd om een oordeel te geven? Bijvoorbeeld als een van de partijen de afspraken niet nakomt of als je achteraf van mening verschilt over de uitleg van de overeenkomst.
• Spreek je finale kwijting af? Dit betekent dat je allebei verklaart dat je via de rechter geen eisen meer aan elkaar stelt.

Bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst worden vaak onderdelen vergeten. Dit kan de nodige consequenties hebben en je veel geld kosten. Wij hebben jarenlange ervaring met het opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten. Wij helpen je dan ook graag verder.