Slide background

HULP BIJ DIVERSE PERSONEELSKWESTIES


ZZP'ers

De zelfstandige zonder personeel (ZZP’ers) is niet in loondienst, maar geniet de voordelen van het zelfstandige ondernemerschap. Maar niet alle ZZP’ers zijn ook daadwerkelijk ZZP’ers. Sommige ZZP’ers zijn eigenlijk werknemer. Is dit het geval, dan heeft dit veel consequenties. Als opdrachtgever ben je dan werkgever en kun je bijvoorbeeld niet zomaar afscheid nemen van je opdrachtnemer. In dat geval zijn de strenge arbeidsrechtelijke regels van toepassing. Als ZZP’ers verlies je de fiscale voordelen en kun je geconfronteerd worden met terugbetalingen. Van groot belang is dan ook om een goede opdrachtovereenkomst te sluiten. Wij helpen je hiermee graag verder.