Slide background

HULP BIJ DIVERSE PERSONEELSKWESTIES


Zieke werknemer

Als een werknemer ziek is kan dit problemen veroorzaken. Als werkgever heb je een re-integratieplicht en een loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte. Controleer hierbij altijd een mogelijk toepasselijke CAO en de arbeidsovereenkomst. De hoogte van de loondoorbetaling is wettelijk gezien maar 70% van het loon, maar kan op grond van de CAO of een arbeidsovereenkomst hoger zijn. Ook als werknemer heb je een re-integratieplicht. Voldoe je hier niet aan, dan kan er door je werkgever een loonsanctie worden opgelegd.

Wat is passende arbeid? Spoor I of Spoor II? Kan ik nog functioneringsgesprekken houden met een zieke werknemer? Mag een werknemer wel op vakantie tijdens ziekte? Een voorbeeld van een aantal vragen waar je tegen aan kan lopen. Wij hebben veel ervaring met zieke werknemers en het re-integratieproces en helpen je dan ook graag verder.