Disclaimer

De informatie die je op deze website vindt is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Aan deze informatie kun je geen rechten ontlenen en je dient deze informatie niet als advies te beschouwen. Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Als je gebruik wilt maken van informatie van deze website dien je vooraf toestemming te verkrijgen. De website bevat informatie die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht wordt beschermd.