advocaten Snoeks, Kehrens en Zonnenberg

HULP BIJ DIVERSE FAMILIEKWESTIES


Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Wanneer je bij of na het aangaan van het huwelijk huwelijkse voorwaarden hebt laten opmaken, dan zullen die bij het einde van het huwelijk moeten worden afgewikkeld. De inhoud van de afspraken die je destijds hebt gemaakt en door de notaris hebt laten vastleggen, bepaalt op welke wijze de huwelijkse voorwaarden worden afgewikkeld.

Veel huwelijkse voorwaarden kennen afspraken over hoe het vermogen tussen beide echtgenoten moet worden verrekend. Soms is afgesproken dat het overgespaarde vermogen periodiek (meestal jaarlijks) moet worden verrekend (een periodiek verrekenbeding). Ook mogelijk is dat het vermogen bij het einde van het huwelijk wordt verrekend alsof je in gemeenschap van goederen was gehuwd (een finaal verrekenbeding).

De inhoud van huwelijkse voorwaarden kan heel verschillend zijn. Zo kan het zijn dat er een deel van het vermogen is uitgesloten van de verrekening (bijvoorbeeld een onderneming), of dat een deel van het vermogen (bijvoorbeeld het vermogen in een onderneming) bij ongelijke delen wordt verrekend.

Soms is het niet direct duidelijk wat je precies heeft afgesproken. In dat geval zal gekeken worden naar de bedoeling van de afspraken toen je deze maakte.