18 september 2017

Wat heb jij voor de kinderen geregeld als je dood gaat?

Dood gaan, het lijkt zo “ver-van-je-bed”. Toch is het goed om eens stil te staan bij de gevolgen, zeker als er sprake is van een echtscheiding.

Voogd
Hebben jullie nagedacht over wie er voor jullie kinderen gaat zorgen als jullie er allebei niet meer zijn? Denk eens na over wie in jullie ogen een goede voogd zou kunnen zijn en maak het onderwerp bespreekbaar. Je hoeft sinds 2014 niet meer naar de notaris voor het aanwijzen van een testamentair voogd. Het kan voortaan kosteloos via een online formulier in het gezagsregister.

Overlijdensrisicoverzekering
Bij een echtscheiding worden er afspraken gemaakt over wie welk deel van de kosten van de kinderen draagt. Vaak betaalt de niet-verzorgende ouder een bedrag aan kinderalimentatie aan de verzorgende ouder. Wat nu als degene die de kinderalimentatie betaalt, komt te overlijden? Niet alleen zullen de kinderen 100% van de tijd bij de overblijvende ouder door gaan brengen, waardoor deze ouder meer kosten krijgt. De overblijvende ouder zal waarschijnlijk ook minder gaan werken, omdat deze de zorgtaken niet meer met de andere ouder kan delen. Ook de kinderalimentatie komt te vervallen. Dat kan een behoorlijke financiële aderlating opleveren.

Je kunt je daarvoor verzekeren. Wij adviseren onze cliënten een dalende risicoverzekering op het leven van de alimentatieplichtige, zodat er een bedrag wordt uitgekeerd waarmee de overblijvende ouder in de kosten van de kinderen kan voorzien. De premie is onder meer afhankelijk van de looptijd en het verzekerd bedrag. Stel je kind is bij scheiding 11 jaar oud. Je zou nog zeker 10 jaar in zijn/haar kosten moeten voorzien. De looptijd van de verzekering kan dan worden beperkt tot 10 jaar. Stel de kinderalimentatie bedroeg € 300,00 per maand, dan zou het verzekerd bedrag € 36.000,00 (dalend tot € 0,00 over tien jaar) zijn. De premie is vaak maar enkele euro’s per maand.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor de ontvangst van partneralimentatie. Als je daarvan financieel afhankelijk bent, is het verstandig ook dit bedrag te verzekeren!

Uitvaartverzekering
De uitvaartverzekering dekt de kosten van een begrafenis of crematie die gemiddeld als snel tussen de € 6.500,- en € 11.000,- kost, iets waar je nabestaanden niet graag mee opzadelt. De premie voor jonge mensen is relatief laag en vaak zijn kinderen tot en met 18 jaar gratis meeverzekerd.

Partnerpensioen
Bij de scheiding worden afspraken gemaakt over de opgebouwde pensioenaanspraken. Naast aanspraken op ouderdomspensioen, kunnen er aanspraken zijn opgebouwd op partnerpensioen, voorheen nabestaandenpensioen genaamd. Dit pensioen kan uitkeren ingeval de ex-partner komt te overlijden. Hierdoor heeft de achterblijvende partner een extra inkomen.

Een laatste tip: regel dit soort zaken vóór je gaat scheiden. Mocht je toch al in een echtscheidingssituatie zitten, kies dan liever voor mediation dan voor een procedure met twee advocaten. Als mensen niet meer on-speaking-terms zijn, wordt het namelijk een stuk lastiger om (hierover) goede afspraken te maken. Onze mediators bespreken deze onderwerpen samen met jullie aan tafel. De kans is groot dat jullie het samen eens worden.

Voor meer vragen over dit onderwerp of over scheiden, kun je contact met ons opnemen: 0499-379111.