13 maart 2019

Hoe kom je erachter of je erfgenaam bent?

Als iemand overlijdt, zal moeten worden onderzocht wie de “erfgenamen” zijn. Vraag je je af of jij erfgenaam bent, bijvoorbeeld omdat je denkt dat je bent onterfd, lees dan deze blog.

Hoe kun je erfgenaam worden?

Je kunt op twee manieren erfgenaam zijn: via een testament of via de wet. Als er een testament is, gaat dit voor op de wet. In een testament staat wie de erfgenamen van de overledene zijn en kan zijn vastgelegd wat er na overlijden met de nalatenschap van de overledene zou moeten gebeuren. Het maken van een testament is niet verplicht. Als er geen testament is, bepaalt de wet of je erfgenaam bent.

Hoe kun je nagaan of er een testament is?

Als je nog geen bericht hebt gehad van een notaris of van familie, hoe kom je er dan achter of er een testament is?
Als je beschikt over een akte van overlijden, kun je zelf een aanvraag indienen bij het Centraal Testamentenregister (CTR). De uitvaartonderneming zorgt vaak voor deze akte inclusief enkele kopie├źn. Je kunt het uittreksel uit het overlijdensregister ook via een advocaat opvragen bij gemeente waar de betreffende persoon is overleden. Ook iedere notaris en kandidaat-notaris kan namens de erfgenamen het CTR raadplegen. In het CTR wordt geregistreerd wie een testament heeft opgemaakt, op welke datum en bij welke notaris. Over de inhoud van een testament is bij het CTR niets bekend. Alleen testamenten die in Nederland zijn opgemaakt worden in het CTR geregistreerd.

Kom je te weten wat er in het testament staat?

Vervolgens kun je te rade gaan bij de notaris die het testament heeft opgesteld. De notaris verstrekt alleen aan direct betrokkene informatie over de inhoud van het testament. Dit betekent dat als je geen erfgenaam bent, je ook geen inzage krijgt. Als je onterfd bent (als kind van een overleden ouder), krijg je alleen inzage in het gedeelte van het testament waaruit blijkt dat je geen erfgenaam bent.

Is het klaar, als je onterfd bent?

In het geval je als kind onterfd bent, kun je in beginsel tot 5 jaar na overlijden een beroep doen op je legitieme portie. Dit is het gedeelte van de erfenis van de ouder waarop het kind altijd recht heeft. Dit is (grofweg) de helft van wat iemand zonder testament zou krijgen.(Het ligt wat genuanceerder, omdat ook bepaalde schenkingen in het verleden meegenomen worden bij de berekening.)
Wil je meer weten over onterving en wat je rechten zijn, neem dan contact op!