16 mei 2019

Let op: weer terug naar 3 tijdelijke contracten in 3 jaar tijd!

Onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt de ketenregeling verruimd tot de formule: 3×3×6.

Onder de WAB blijft het maximaal aantal arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog steeds drie, maar de maximale duur van deze overeenkomsten wordt verruimd naar drie jaar. De periode van meer dan zes maanden om een nieuwe keten te starten blijft gelijk. Ook ten aanzien van deze ketenregeling zijn enkele uitzonderingen – zoals maar niet beperkt tot bestuurders van rechtspersonen, seizoenswerk en vervanging in het onderwijs wegens ziekte.