10 juni 2019

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen...................

We kennen allemaal de uitdrukking “als Pasen en Pinksteren op één dag vallen” en dat doen ze ook. Want tweede paasdag en tweede pinksterdag vallen allebei op een maandag.

Maar wat als maandag nu een parttime dag is? Hebben werknemers met een parttime dag op maandag dan minder vakantie of meer werkuren dan de werknemers die fulltime werken of hun vrije dag bijvoorbeeld op een dinsdag of vrijdag hebben?

Tweede paasdag en tweede pinksterdag, beiden nationale feestdagen, vallen altijd op maandag. Daar tegenover staat dat hemelvaart altijd op donderdag valt en dat de overige nationale feestdagen, zoals kerstmis, koningsdag, nieuwjaarsdag, op een wisselden dag vallen. Diegene wiens parttime dag op maandag valt, profiteert dan ook twee van de zeven vrije dagen niet van deze feestdag. “Oneerlijk” stelde een werkneemster in 2011. Zij procedeerde hierover tot aan het College Voor de Rechten van de Mens (CVRM).

Het CVRM gaf mevrouw gelijk. Werkgever maakte hiermee indirect verboden onderscheid in arbeidsduur. Op grond van artikel 7:648 BW mag er niet gediscrimineerd worden in arbeidsduur tussen de werknemers binnen één bedrijf. Het CVRM oordeelde dat een parttime werknemer door de vrije dagen relatief nadeligere arbeidsvoorwaarden had dan de fulltime werknemers binnen hetzelfde bedrijf.

Het is overigens vermeldenswaardig dat het vaak om een verwaarloosbaar aantal uren gaat, waardoor (in geval werkgever en werknemer het niet met elkaar eens zijn) een gang naar de rechter vaak te kostbaar is. Hoewel het oordeel van CVRM niet bindend is, blijkt in de praktijk dat het oordeel van de CVRM in veel gevallen wordt gevolgd. Bij een eventueel opvolgende rechtszaak moet de rechter het oordeel van deze commissie bovendien meenemen in zijn beoordeling. Wanneer de rechter wil afwijken van het oordeel van de CVRM, dient de rechter dit goed te motiveren. Vooralsnog zijn er weinig uitspraken bekend waarin dit aan een rechter is voorgelegd én de rechter het advies heeft opgevolgd.

Het lijkt er dus op dat een dergelijke kwestie slechts aan de rechter wordt voorgelegd als Pasen en Pinksteren op één dag vallen.