15 oktober 2019

Heb ik recht op (nabestaanden)pensioen van mijn overleden ex-echtgenoot?

Als je (ex-)partner komt te overlijden, dan kan dat voor jou enorme financiële gevolgen hebben. Is er sprake van een overlijden na echtscheiding, dan komen kinderalimentatie en partneralimentatie te vervallen. Ook een reeds ingegaan ouderdomspensioen wordt niet meer uitgekeerd. Is er na echtscheiding dan nog wel een andere nabestaandenvoorziening? Lees daarover hieronder meer.

Verschillende soorten pensioen

Het is goed om te weten dat er verschil bestaat tussen ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Ouderdomspensioen is je inkomen vanaf het moment dat je stopt met werken en wordt uitgekeerd zolang je leeft. Nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd aan de (ex-)partner als je overlijdt.
(Lees meer over ouderdomspensioen, standaardverevening en conversie in: http://www.kehrens-snoeks.nl/post.php?s=2019-10-15-heb-ik-recht-op-ouderdomspensioen-van-mijn-ex-echtgenoot)

Nabestaandenpensioen

Tijdens huwelijk/samenwonen
Als je een partner hebt, wil je natuurlijk dat deze verzorgd achterblijft na jouw overlijden. Niet altijd krijg je als achterblijvende partner een nabestaandenuitkering vanuit de overheid. Gelukkig kennen de meeste pensioenregelingen een partnerpensioen, ook wel nabestaandenpensioen genoemd. Dit is bestemd voor je partner, mocht jij overlijden.

Allereerst moet je er natuurlijk voor zorgen dat je partner is aangemeld voor het partnerpensioen. Daarnaast moet je zijn getrouwd of samenwonen met een notarieel samenlevingscontract. Ontbreekt zo’n contract, dan is de kans groot dat je partner met lege handen achterblijft.

Na scheiding
Na echtscheiding behoud je ook recht op elkaars nabestaandenpensioen / partnerpensioen (na de echtscheiding wordt dit bijzonder partnerpensioen genoemd, dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Heb je vóór het huwelijk samengewoond, dan is het mogelijk dat je ook partnerpensioen voor elkaar hebt opgebouwd tijdens de voorhuwelijkse periode. De opbouw van het partnerpensioen stopt op het moment van de echtscheiding. De reeds opgebouwde waarde wordt premievrij bewaard voor de ex-partner.

Wanneer geen en wanneer wél een uitkering?

Je kunt op twee manieren het partnerpensioen verzekeren: op risicobasis en op opbouwbasis. Wanneer er nabestaandenpensioen op risicobasis is verzekerd en er komt een echtscheiding, dan wordt er geen nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd bij overlijden van de ander. Is er op opbouwbasis verzekerd, dan wordt er na echtscheiding wél nabestaandenpensioen uitgekeerd.

De hoogte van het bijzonder nabestaandenpensioen verschilt per regeling, maar bedraagt meestal 70 procent van het ouderdomspensioen. Let wel: door de versobering van de pensioenregels bouw je minder pensioen op en dat heeft ook consequenties voor het partnerpensioen.

In de rechtspraak is bepaald dat wanneer er geen billijke nabestaandenvoorziening is getroffen, de echtscheiding kan worden tegengehouden.

Gevolgen van overlijden

Als de ex-partner overlijdt, verandert de situatie dus enorm. Het volgende is goed om te weten:
- Overlijdt iemand vóór de pensioendatum, dan wordt er helemaal geen ouderdomspensioen uitgekeerd, niet aan jou en uiteraard ook niet aan de overleden ex-partner. Het opgebouwde bedrag aan ouderdomspensioen blijft dan bij de pensioenuitvoerder.
- Overlijdt de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd ná de pensioendatum, dan stopt de uitkering van ouderdomspensioen.
- Alleen als het nabestaandenpensioen op opbouwbasis was verzekerd, ontstaat er recht op bijzonder nabestaandenpensioen.
- Overlijdt de ex-partner die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd, dan krijgt de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd weer het volledige ouderdomspensioen “terug”, áls er gekozen is voor standaardverevening. Is er gekozen voor conversie, dan krijgt de ex-partner zijn ouderdomspensioen niet “terug”.
- Als er conversie heeft plaatsgevonden, verandert de situatie voor jezelf niet als de ander overlijdt. Door conversie is er namelijk voor jezelf een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen ontstaan. Je krijgt dan dus geen nabestaandenpensioen (dat is immers omgezet in een stuk ouderdomspensioen voor jezelf).
- Omdat bij overlijden ook eventuele kinder- en partneralimentatie komt te vervallen, kan gekozen worden voor een dalende risicoverzekering op het leven van de ander. Laat je daarover adviseren door een tussenpersoon.