15 oktober 2019

Heb ik recht op (ouderdoms)pensioen van mijn ex-echtgenoot?

Als je gaat scheiden, moeten er een heleboel zaken geregeld worden, zo ook het onderwerp “ouderdomspensioen”. Wordt het pensioen verdeeld? Van wie ontvang je de uitkering? Kun je afwijken van de wet? Hieronder lees je meer over het onderwerp “ouderdomspensioen”.

Verschillende soorten pensioen

Het is goed om te weten dat er verschil bestaat tussen ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Ouderdomspensioen is je inkomen vanaf het moment dat je stopt met werken en wordt uitgekeerd zolang je leeft. Nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd aan de ex-partner als je overlijdt. (Lees meer over nabestaandenpensioen: http://www.kehrens-snoeks.nl/post.php?s=2019-10-15-heb-ik-recht-op-nabestaandenpensioen-van-mijn-overleden-ex-echtgenoot)

Ouderdomspensioen

Voor ouderdomspensioen geldt de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. In deze wet staat dat je bij echtscheiding recht krijgt op ouderdomspensioen van je ex-partner en vice versa. De helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen komt aan de ander toe. Voorhuwelijks pensioen wordt niet verdeeld. Pensioen dat je ná de echtscheiding opbouwt (uiteraard) ook niet.

Indien je huwelijkse voorwaarden hebt opgesteld, dan moet je de huwelijkse voorwaarden raadplegen om te beoordelen of daarin verdeling van het ouderdomspensioen eventueel is uitgesloten.

Het pensioen wordt niet altijd verdeeld. In de wet staat een ondergrens voor uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Deze ondergrens wordt jaarlijks geïndexeerd. Moet de pensioenuitvoerder minder dan € 484,09 bruto per jaar (per 2019) per jaar betalen aan de ex-partner die niet zelf het pensioen heeft opgebouwd? Dan geldt dit als klein pensioen en deze pensioenen worden niet verdeeld.

Standaardverevening
Als je aanspraak wil maken op de helft van het door de ander tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen, dan wordt dit “standaardverevening” genoemd. Onder de voorwaarde dat je binnen twee jaar na de echtscheiding de pensioenfondsen inlicht over de echtscheiding en over de gemaakte afspraken, krijg je vanuit het pensioenfonds rechtstreeks uitbetaald. Je hoeft dan dus niet meer bij je ex-partner aan te kloppen. Wacht je langer dan twee jaar, dan vervalt de verplichting van je pensioenfonds om de verevening uit te voeren, en moet je de verdeling zelf uitvoeren.

Conversie
Bij conversie wordt het ouderdomspensioen van de ander (die het pensioen heeft opgebouwd) én het nabestaandenpensioen dat de ander ten behoeve van jou heeft verzekerd, beide voorgoed omgezet in een eigen ouderdomspensioen voor jezelf. Je krijgt een eigen aanspraak op ouderdomspensioen, welk pensioen tot uitkering komt op het moment dat je zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Afstand
Je kunt uiteraard ook afstand doen van verevening van pensioen. Wanneer je afstand doet van het nabestaandenpensioen dat ten behoeve van jou is opgebouwd, dan kan de ander het nabestaandenpensioen mogelijk omzetten in een eigen stukje ouderdomspensioen.

Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

Met dit formulier kun je de pensioenuitvoerder melden dat je bent gescheiden of dat je geregistreerd partnerschap is beëindigd en dat je wilt dat het ouderdomspensioen wordt verdeeld.
Download ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/formulieren/2016/10/26/formulier-mededeling-van-scheiding-in-verband-met-verdeling-van-ouderdomspensioen/Mededelingsformulier+in+verband+met+verdeling+van+ouderdomspensioen+bij+scheiding+2019.pdf