12 november 2019

Denk er zelf aan om de partner- en/of kinderalimentatie per januari 2020 met 2,5% te verhogen!

De minister van Justitie en Veiligheid stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. De hoogte van het percentage hangt af van de stijging van de lonen in het afgelopen jaar. De indexering zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en in de landelijke dagbladen.

Het percentage waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2020 wordt verhoogd, is vastgesteld op 2,5%.

Je kunt zelf de hoogte van het ge├»ndexeerde bedrag berekenen. Dit doe je op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). “http://www.lbio.nl/alimentatie/indexering-alimentatie http://www.lbio.nl/alimentatie/indexering-alimentatie

Hieronder vind je de indexeringspercentages over jaren 2015 t/m 2020:
2020: 2,5%
2019: 2%
2018: 1,5%
2017: 2,1%
2016 1,3%
2015 0,8%