06 januari 2020

Verzwijgen van de erfenis: wat kun je doen?

Wanneer vader of moeder overlijdt en de kinderen erfgenaam zijn, moet de erfenis (eerlijk) worden verdeeld. Als niet alle erfgenamen eerlijk zijn over wat er precies verdeeld moet worden, dan kan ze dat duur komen te staan. De wet bepaalt namelijk dat wie opzettelijk een goed dat tot een gemeenschap (in dit geval de nalatenschap) behoort verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, daar niet langer in mee mag delen. Het goed wordt dan alsnog verdeeld, maar de verzwijgende partij wordt bij die verdeling overgeslagen.

Voorbeeld: Een van de erfgenamen weet (als enige) van het bestaan van een (buitenlandse) bankrekening en houdt deze opzettelijk buiten de verdeling. De verzwijging wordt ontdekt door de anderen. Het saldo van de rekening wordt dan over de andere erfgenamen verdeeld en de verzwijgende erfgenaam wordt gestraft doordat hij/zij niet meedeelt.

Opzet
Om de strafbepaling te laten werken, moet er sprake zijn van opzet. Opzettelijk verzwijgen houdt in dat de oneerlijke deelgenoot moet wéten, dat het goed eigenlijk verdeeld moet worden. Weet hij dat niet, bijvoorbeeld omdat hij dacht dat een bepaald goed buiten de verdeling mocht blijven (omdat het geschonken was aan of eigendom was van iemand anders), dan is het lastig om van opzet te spreken.

Inkeer
Een andere manier om onder de strafbepaling uit te komen, is door tijdig tot inkeer te komen. De erfgenaam, die nog voordat de verdeling afgerond is, besluit om het bestaan van andere goederen of bankrekeningen op te biechten en deze bij de verdeling te betrekken, heeft een goede kans om de “straf” te ontlopen.

Hoe pak je het aan?
Als je erfgenaam bent in een nalatenschap en het vermoeden hebt dat één van de andere erfgenamen vermogen heeft verzwegen, dan is het verstandig om dit te onderzoeken. Vraag schriftelijk naar het bestaan van bepaalde goederen, zodat eventuele ontkenningen worden vastgelegd. Het is belangrijk niet te snel een beroep te doen op de strafbepaling, zodat de kans op ‘tijdige inkeer’ kleiner wordt. Het is zelfs aan te raden af te wachten tot de verdeling is afgerond, om pas dan een beroep op ‘verzwijging’ te doen.

Het is altijd slim je te laten adviseren door één van onze specialisten. De vereisten zijn streng, maar het mogelijke voordeel is groot!