23 maart 2020

Hoe werken wij tijdens de coronacrisis?

Wij begrijpen dat juist in deze tijd onze klanten veel vragen hebben. Voor al jouw vragen kun je nog steeds gewoon bij ons terecht. We hebben onze werkwijze aangepast naar de veiligheidsmaatregelen van het RIVM. Wil je meer weten over hoe wij werken tijdens de coronacrisis of hoe het verder gaat met jouw dossier? Hieronder vertellen we jou daarover meer.

De rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn gesloten

Vanaf dinsdag 17 maart jl. zijn alle geplande zittingen (met uitzondering van bijzondere spoedeisende zaken) door de gerechtelijke instanties geannuleerd. Slechts een zeer gering aantal zaken wordt als urgent beschouwd. Er worden tot tenminste 6 april aanstaande geen nieuwe zittingen gepland.

Procedures lopen wel door. Dit betekent dat de rechtbanken en de hoven uitspraken zullen blijven doen. Wel dien je er rekening mee te houden dat uitspraken mogelijk later dan gepland worden afgegeven. De termijnen die zijn gesteld, bijvoorbeeld voor het indienen van een verweerschrift, blijven gelden.

In deze periode is het gewoon mogelijk om nieuwe procedures te starten. Deze worden als altijd in behandeling genomen. Wel is het op dit moment afwachten wanneer de zitting (indien noodzakelijk) kan worden gepland.

Veel gestelde vragen

Wij begrijpen dat juist in deze tijd onze klanten veel vragen hebben.

Vragen van werkgevers: Hoe moet het verder met mijn bedrijf? Wat mag ik wel, wat mag ik niet van mijn personeel vragen? Vorige week was er nog de werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling) nu is er de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Hoe werkt het een en ander?
Vragen van werknemers: Mag mijn baas mij vragen vakantiedagen op te nemen? Maar ook vragen van ouders: Hoe moet de zorgregeling nu worden uitgevoerd? Mag ik minder alimentatie betalen omdat ik momenteel niet kan werken? Of van ex-partners: Hoe ziet het (verdere) verloop van mijn scheidingsprocedure/ mediation eruit?

Je kunt bij ons terecht

Het RIVM heeft gevraagd zo veel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te vermijden. Ons kantoor is daarom de komende weken telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur. Uit veiligheidsoverwegingen vinden er tot 6 april aanstaande, maar in ieder geval zolang als nodig, geen afspraken op ons kantoor plaats. Indien gewenst kunnen we afspraken, óók voor (echtscheidings-)bemiddelingen, per skype inplannen. Dat is in deze tijd zeker een goed alternatief. ​​​​​

De kosteloze spreekuren vinden om deze reden ook niet plaats op ons kantoor. Wel kun je ons bellen, om telefonisch jouw kwestie aan ons voor te leggen.

Kortom, voor al jouw vragen en kwesties kun je dus nog steeds gewoon bij ons terecht.

We wensen iedereen veel gezondheid toe. Zorg goed voor elkaar!

Saray, Anja, Anne en Anja