02 april 2020

NOW Regeling klaar! Loketten waarschijnlijk 6 april open.

NOW Regeling is klaar! Loketten waarschijnlijk 6 april open. Aanvraagperiode: t/m 31 mei 2020. Belangrijk om te weten?

1. Waarop wordt de subsidie gebaseerd? In principe op loonsom van jan 2020 en is tegemoetkoming in de loonkosten periode: mrt t/m mei 2020. O.b.v. gegevens Belastingdienst.

2. Welk loon? SV-loon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen + vaste opslag van 30% werkgeverslasten (voor premies/bijdragen aan pensioen en opbouw vakantiebijslag). Max van EUR 9.538,- per wn.

3. Hoe wordt de omzetdaling berekend? Totale omzet uit 2019 delen door 4 en vergelijken met omzet mrt-apr-mei 2020. Optie: om voor de omzetvergelijking een periode aan te geven die 1 of 2 maanden later start.

4. Wat is omzet? Begrip volgens jaarrekeningenrecht: netto-omzet, waarbij het gaat om de opbrengst uit levering v goederen en diensten uit bedrijf onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belasting.

5. Concern? Dan is de omzetdaling van de gehele groep de basis voor subsidie.

6. Beslistermijn UWV? 13 weken. Streven is 1ste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken.

7. Kan ik nog werknemers ontslaan? Ja, maar uitgangspunt inspanningsverplichting om loonsom gelijk te houden + geen ontslagaanvraag economische grond. Toch ontslag? Dan correctie in de subsidie.