03 april 2020

Wanneer kun je spreken van een co-ouderschap en wat zijn daarvan de financiële voordelen?

Zorgregeling
Steeds vaker komt het voor dat gescheiden ouders afspreken dat de kinderen 50% van de tijd bij de ene en 50% van de tijd bij de andere ouder doorbrengen. Zo’n regeling wordt doorgaans co-ouderschap genoemd. In de praktijk is het precieze percentage niet doorslaggevend. Het gaat erom dat ouders zorgtaken feitelijk delen. Soms is dat een week-op-week-af-regeling en soms worden iedere week de doordeweekse dagen gedeeld en vervolgens de weekenden om en om verdeeld.

Hoofdverblijf/inschrijfadres
Bij een co-ouderschap maakt het voor het ontvangen van allerhande toeslagen en heffingskortingen niet uit waar het betreffende kind wordt ingeschreven (waar het kind zijn/haar hoofdverblijf heeft). Het inschrijfadres is dan meer een administratieve keuze.

Kindgebonden budget
Bij een co-ouderschap is het inschrijven van een kind op jouw adres geen voorwaarde om voor kinderbijslag én een kindgebonden budget in aanmerking te komen. De ouders zullen met elkaar moeten afspreken wie voor welk kind de kinderbijslag gaat aanvragen. Die betreffende persoon kan ook aanspraak maken op kindgebonden budget.

Als er twee kinderen zijn, is het vaak financieel gunstiger om ieder voor 1 kind kinderbijslag en (dus ook) kindgebonden budget aan te vragen. Dat levert veelal in totaal meer kindgebonden budget op, dan wanneer één ouder voor twee kinderen kindgebonden budget ontvangt. Een en ander is wel inkomensafhankelijk. Hoe lager het inkomen, hoe hoger het kindgebonden budget.

Overigens geldt voor de beoordeling van het kindgebonden budget de hoogte van het verzamelinkomen, dus ook eventuele hypotheekrente wordt daarbij in acht genomen.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Als wordt voldaan aan de voorwaarde dat het kind van 12 jaar of jonger doorgaans ten minste drie gehele dagen per week in elk van beide huishoudens verblijft, dan kan iedere ouder aanspraak maken op inkomensafhankelijke combinatiekorting. Men zou kunnen denken dat onder het criterium ‘doorgaans ten minste drie gehele dagen per week’ wordt verstaan “drie aanééngesloten perioden van 24 uur”. Dat is echter niet het geval. Op 10 maart 2020 heeft het Hof Den Haag geoordeeld dat gekeken moet worden naar de context waarin deze woorden worden gebruikt en gemeend dat onder een hele dag ook kan worden verstaan een dag die om 7:30 uur of 9:00 uur aanvangt dan wel om 19:30 uur eindigt. Het enkele feit dat het kind in de nacht niet bij de betreffende ouder slaapt, doet hieraan niet af.

Ook is niet verplicht dat het kind iedere week drie dagen bij de betreffende ouder verblijft. De Hoge Raad oordeelde 13 maart 2020 dat ook aan dit criterium wordt voldaan als er sprake is van een week-op-week-af-regeling, waarbij het gemiddelde uitkomt op drie dagen per week. Het gaat om gelijkelijk verdelen in een (ander) duurzaam ritme.

Wil je meer advies over het afspreken van een zorgregeling na scheiding? Neem dan contact met ons op.