20 april 2020

DE 10 MEEST GESTELDE ARBEIDSRECHTELIJKE VRAGEN IN CORONATIJD

Wij krijgen veel vragen over wat een werkgever wel en niet mag in deze crisistijd. Onderstaand de 10 meest gestelde vragen met de antwoorden:

1. Mag ik het salaris van mijn werknemer tijdelijk verlagen? Nee, dit kan alleen met toestemming van de werknemer.
2. Moet ik de bonus dit jaar uitbetalen? Ja. Indien de bonus echter ter vrije beslissing staat aan de werkgever én de bonus niet al was toegezegd hoeft dit niet.
3. Mag ik vaste uitkeringen, zoals een 13de maand, stoppen? Nee. Vaste beloningen die bovenop het salaris komen, mogen niet eenzijdig worden stopgezet.
4. Mag ik de vakantiebijslag later uitbetalen? Nee, dat mag alleen indien de werknemer daarmee instemt.
5. Mag ik de vergoeding voor reiskosten stopzetten nu mijn werknemer thuis werkt? Ja, dat mag en na 6 weken moet dit fiscaal ook.
6. Mag ik mijn werknemer verplichten vakantiedagen op te nemen? Nee.
7. Mag mijn werknemer een al vastgestelde vakantie intrekken? Nee, als werkgever hoef je daarmee niet in te stemmen.
8. Mag een werkgever die NOW ontvangt bedrijfseconomisch ontslag aanvragen? Ja, er geldt geen absoluut ontslagverbod. Wel geldt dat de NOW-loonsom verminderd wordt met het loon van de werknemer waarvoor ontslag is aangevraagd, met daar bovenop 50% boete.
9. Mogen proeftijdontslag en vaststellingsovereenkomsten nog wel tijdens de NOW? Ja. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten hoef je ook niet te verlengen. Let wel: een daling in de loonsom betekent minder subsidie.
10. Wel of geen NOW aanvragen? Kijk of je voldoet aan de NOW-voorwaarden. Beoordeel of de subsidie jouw bedrijf gaat helpen. Zo niet, dan moet je kijken naar andere opties. Hierbij kan gedacht worden aan een reorganisatie.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.