29 april 2020

JE EX PLUNDERT DE SPAARREKENING VAN DE KINDEREN - WAT KUN JE DAARAAN DOEN?

Veel ouders sparen voor de studiekosten van hun kind of om hun kind een mooi spaarbedrag mee te kunnen geven wanneer het kind op zichzelf gaat wonen. Maar wat als een van de ouders (bijvoorbeeld na scheiding) het spaarbedrag overmaakt naar een eigen rekening of opneemt en voor zichzelf besteedt? Kun je daar iets tegen doen?

Spaarsaldo op naam van het kind

Allereerst moet beoordeeld worden of het geld van het kind is of van de ouders.

Staat de rekening alleen op naam van het kind dan is het kind als rekeninghouder zonder meer de rechthebbende. Storten de ouders geld op een dergelijke rekening, dan moeten die stortingen worden beschouwd als schenkingen, waardoor het geld daadwerkelijk aan het kind toekomt. Soms kunnen bepaalde omstandigheden maken dat een derde rechthebbende is.

Zolang een kind minderjarig (dus nog geen 18 jaar) is, voeren ouders het bewind over het vermogen van hun kind en moeten zij dit bewind als goede bewindvoerders voeren. In de rechtspraak is uitgemaakt dat het opnemen van geld van de bankrekening van het kind voor eigen gebruik van de ouders, bijvoorbeeld voor het voldoen van eigen schulden, niet kan worden gezien als goed bewindvoerderschap. Neemt een ouder onterecht en zonder toestemming het spaargeld op, dan kan hij/zij via een procedure worden verplicht de geleden schade aan het kind te voldoen. Deze schade zal in ieder geval bestaan uit het opgenomen geldbedrag en de gederfde rente.

Zodra het kind 18 jaar is, komt het bewind van de ouders te vervallen en is het kind volledig beschikkingsbevoegd over het banksaldo.

Spaarsaldo op naam van de ouders

Als het spaarsaldo op een spaarrekening op naam van beide ouders staat, is het een stuk lastiger. In dat geval zal moeten worden aangetoond dat het de bedoeling van de ouders was te sparen voor het kind op deze bankrekening. Dat zul je moeten aantonen aan de hand van de feiten, zoals:
• Er is gespaard sinds de geboorte van het kind;
• Ouders hebben nooit tussentijds geld opgenomen van de spaarrekening;
• Tijdens de scheiding hebben de ouders het spaarsaldo buiten de verdeling van de gemeenschap van goederen gelaten.

Kun je dat niet bewijzen, dan valt het saldo mogelijk in de gemeenschap en komt het toe aan beide ouders of aan de ouder op wiens naam de rekening staat.

Hoe voorkom je dat een ouder het geld tussentijds opmaakt?

Als je er zeker van wil zijn dat de andere ouder niet tussentijds geld opneemt van de spaarrekening, dan zou je een zogenaamde BEM-clausule kunnen verbinden aan de spaarrekening. BEM staat voor: Belegging, Erfenis en andere gelden Minderjarigen. Deze clausule houdt in dat er op een bankrekening een clausule wordt gezet die het saldo blokkeert gedurende de minderjarigheid. De ouders kunnen alleen met toestemming van de kantonrechter over het geld beschikken. Daarmee wordt met zekerheid voorkomen dat een ouder het spaargeld van de kinderen opmaakt.