15 mei 2020

Jeroen en Michou overleden een half uur na elkaar

Jeroen en Michou overleden een half uur na elkaar

Waarschijnlijk heb je een aantal jaren geleden wel gehoord over het koppel dat twaalf dagen na hun bruiloft tijdens hun huwelijksreis op de Dominicaanse Republiek stierf aan (waarschijnlijk) voedselvergiftiging. De ouders van deze newlyweds hebben de afgelopen jaren geprocedeerd over wie de erfenis zou krijgen. Volgens de Haagse rechtbank moest de nalatenschap verdeeld worden over allebei de families, maar in hoger beroep kwam het Hof Den Haag op 12 mei 2020 tot een andere uitkomst.

Geen testament

Het koppel had geen kinderen en ook geen testament. Conform de wet zou Jeroen als langstlevende partner alles van Milou hebben geërfd. Hij overleed immers een half uur na Milou.

Redelijkheid en billijkheid

Volgens de rechtbank zou het “indruisen tegen het rechtsgevoel” om alles na te laten aan Jeroens familie. De rechter ging er vanuit dat Jeroen en Michou waarschijnlijk ‘iets anders hadden bepaald dan de wettelijke regeling’ als ze wel een testament hadden gehad, aangezien ze allebei hun familie heel belangrijk vonden.

Rechtszekerheid

Het Hof oordeelde 12 mei echter anders en hecht meer waarde aan het beginsel van rechtszekerheid. Het Hof vindt dat alleen bij ‘uitzonderlijke omstandigheden’ afgeweken mag worden van het erfrecht en stelt dat in deze zaak daarvan geen sprake is. ‘Dat het vermogen van de vrouw (via de nalatenschap van de man) terechtkomt bij de erfgenamen van de man’, vindt het Hof niet onaanvaardbaar. Daarbij is meegewogen dat een deel van de nalatenschap van Michou aan haar twee halfbroers en halfzuster (waarmee zij gedurende haar leven weinig tot geen contact had) zou toekomen én een deel van de nalatenschap aan de schuldeisers uit het faillissement van haar vader zou toekomen.

Je kunt je voorstellen dat de familie van Michou erg teleurgesteld is en dat het emotioneel een heftige uitspraak is. Ondanks dat de wet duidelijk is, voelt de uitspraak van het Hof voor hen onrechtvaardig. De familie van Michou beraadt zich over het instellen van cassatie bij de Hoge Raad. Of het zover komt, is dus nu nog niet bekend.

Rampenclausule in testament

Als Michou en Jeroen een testament hadden laten opstellen, dan zou daaruit zijn gebleken welke juridische gevolgen zij zelf redelijk zouden vinden als zij kort na elkaar zouden overlijden. Zij hadden dan een zogenoemde “rampenclausule” kunnen laten opnemen. Je regelt daarmee wat er gaat gebeuren als beide partners min of meer tegelijk (bijvoorbeeld bij een vliegramp of auto-ongeluk) komen te overlijden of binnen een bepaalde periode (meestal 30 dagen) na elkaar.

Fiscale gevolgen

Hoewel de fiscale gevolgen waarschijnlijk het laatste zijn waar mensen aan denken, is dit toch een belangrijk punt. Als dezelfde erfenis in korte tijd twee keer vererft, dan zijn er ook twee fiscale afrekenmomenten. Ook dat kan worden voorkomen met een clausule in het testament, waarbij wordt bepaald dat de eerste erfenis niet heeft plaatsgevonden. Zo bespaar je op erfbelasting.

Tip

De uitspraak van het Hof laat maar weer eens zien dat het verstandig is om goed na te denken over de gevolgen van overlijden, ook als je geen kinderen hebt. Je kunt voor het opstellen van een testament terecht bij de notaris.
Loopt de afwikkeling van een nalatenschap niet zoals gewenst, neem dan gerust contact met ons op.