28 mei 2020

Het nieuwe steunpakket voor werkgevers NOW 2.0: (waarschijnlijk) open per 6 juli!

Vanaf (waarschijnlijk) 6 juli kan ook een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd voor: juni, juli en augustus. Dit kan bij een omzetverlies van groter dan 20%. De NOW 2.0 hanteert dezelfde systematiek, maar bevat ook wijzigingen.

Wat zijn de wijzigingen?

- De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30% naar 40%. Daardoor komt er ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.

- De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.

- In de lopende NOW zal maart 2020 ook als uitgangspunt worden genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.

- Bij gebruik van NOW 2.0 mag dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders worden betaald, geen bonussen aan het bestuur/directie en geen eigen aandelen worden ingekocht.
Bonussen mogen wel aan het overige personeel worden uitgekeerd.

- Onder de NOW 1.0 werden werkgevers nog extra gekort op hun loonkostenvergoeding, als ze mensen om bedrijfseconomische redenen zouden ontslaan. Bedrijven moeten dan een boete betalen van 50% van de loonsubsidie die het bedrijf kreeg voor de ontslagen persoon. In het nieuwe steunpakket NOW 2.0 wordt die ontslagboete geschrapt, maar komt er mogelijk wel een andere ontslagboete. Bedrijven die meer dan twintig mensen willen ontslaan moeten daarover eerst in overleg treden met de bonden. Komt er geen akkoord met de bonden, dan wordt een werkgever 5% gekort op de totale subsidie die ze krijgen voor de loonkosten. Dat melden Haagse bronnen op 28 mei 2020.

- De wettelijke ontslagregels, waaronder de regels omtrent collectief ontslag (20 werknemers of meer en overleg met vakbonden), blijven van kracht!

- Werkgevers moeten bij NOW 2.0 een verklaring afleggen dat zij werknemers gaan stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.