19 oktober 2021

Hou deze termijnen goed in de gaten!

Erfrecht

Indien een testament (mogelijk) niet geldig is, dan kun je een procedure starten om een testament
te laten vernietigen. Dat moet binnen 1 jaar nadat je weet dat iemand is overleden, je bekend bent
met het testament én met de reden waarom je denkt dat het testament niet geldig is.

Als je aanspraak wilt maken op je legitieme portie, bijvoorbeeld als je bent onterfd, dan
moet je uiterlijk 5 jaar na het overlijden aangeven dat je dat wilt.

De legitieme portie en legaten in de vorm van geld zijn pas zes maanden na overlijden op te eisen.

Een aangifte erfbelasting moet binnen acht maanden na het overlijden worden gedaan.

Familierecht

Een vordering tot betaling van achterstallige alimentatie verjaart na vijf jaar.

De maximale termijn waarin partneralimentatie wordt betaald was eerst 12 jaar en is sinds 1-1-2020 een termijn gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk tot een maximum van 5 jaar.

Je kunt te allen tijde verdeling vragen van een gemeenschap van goederen,
want een vordering tot verdeling van de gemeenschap verjaart niet.

Als je je echtscheidingsconvenant wil vernietigen, omdat je vindt dat je
met de verdeling bent benadeeld, dan moet dat gebeuren binnen drie jaar.

Arbeidsrecht

De werkgever moet een werknemer uiterlijk één maand voordat de tijdelijke
arbeidsovereenkomst (van minimaal zes maanden) afloopt, schriftelijk informeren of de
arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. Doet de werkgever dit niet, dan kan een werknemer
binnen drie maanden een verzoek tot een vergoeding bij de kantonrechter indienen.

Een werknemer heeft de mogelijkheid om binnen veertien dagen (zonder opgaaf van redenen)
zijn instemming met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te herroepen (bedenkrecht).

Een werknemer die het niet eens is met de opzegging van de arbeidsovereenkomst moet bij de
kantonrechter binnen twee maanden een verzoek tot vernietiging van de opzegging indienen.

Een werknemer die denkt recht te hebben op een transitievergoeding, moet uiterlijk drie maanden
na het einde van de arbeidsovereenkomst een verzoek indienen bij de kantonrechter.