08 november 2022

Let op met een zieke werknemer en een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer laat aflopen, kan dit financieel zwaar negatief uitpakken. Een werknemer zal na afloop van zijn arbeidsovereenkomst vaak een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. Het UWV is dan verplicht om te bekijken of de werkgever voldoende inspanningen heeft gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Heeft de werkgever niet genoeg gedaan aan re-integratie, dan kan het UWV ziekengeld verhalen op de werkgever. Ook kan het UWV de werkgever jarenlang hoge premies opleggen.

Het is voor de werkgever verstandig, ook al loopt een arbeidsovereenkomst binnenkort af, om de zieke werknemer net zo te behandelen als een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarom onze tips:
- Zorg dat alle re-integratieverplichtingen zijn nagekomen. Denk hierbij onder meer aan het plan van aanpak en de inschakeling van de bedrijfsarts.
- Neem een bepaling op in de arbeidsovereenkomst dat een werknemer na het einde van het dienstverband zich (ook) nog moet houden aan de re-integratieverplichtingen.
- Denk er ook aan om het afschrift van de toekenning van de ziektewetuitkering te controleren. De werkgever ontvangt via het UWV hiervan een afschrift. De toekenning van de ziektewetuitkering kan van invloed zijn op de hoogte van premie die de werkgever moet betalen. Klopt het niet of zijn hierover twijfels? Maak dan tijdig bezwaar.

Heb je behoefte aan een verdere uitleg of meer tips, neem dan contact met ons op.