15 november 2022

Wettelijke indexering alimentatie

Jaarlijks wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Voor 2023 is het indexcijfer vastgesteld op 3,4%. Dit betekent dat de per 1 januari 2023 geldende alimentatie met 3,4% wordt verhoogd.