25 maart 2023

Krijgen jouw kinderen ook een dubbele achternaam?

Op 21 maart jl. stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel van de Minister voor Rechtsbescherming om ouders meer keuzevrijheid te bieden bij het geven van een achternaam aan hun kind. De nieuwe regeling gaat in per 1 januari 2024.

Hoe luidt de huidige regeling?

Vroeger kregen kinderen automatisch de achternaam van de vader. Sinds 1 januari 1998 kun je als ouder kiezen of je jullie kind de achternaam van de vader of van de moeder wil geven.

Wat wordt de nieuwe regeling?

Als ouders kun je straks kiezen of je jouw kind de achternaam geeft van jezelf, je partner of van jullie beiden. Je mag dan ook kiezen welke naam als eerste wordt vermeld. Het blijft zo dat de broertjes en zusjes die daarna volgen dezelfde achternaam krijgen als jullie eerste kind.

Geldt deze regeling ook met terugwerkende kracht?

Ook jonge kinderen kunnen alsnog voor de regeling in aanmerking komen. Ouders van kinderen die op of na 1 januari 2016 geboren zijn, mogen binnen één jaar na de inwerkingtreding van de wet de achternaam laten aanpassen door er een tweede naam aan toe te voegen.

Van deze overgangsregeling kan alleen gebruik worden gemaakt als beide ouders het willen en met een gezamenlijke verklaring komen. Gebeurt dat niet, dan houdt het kind de oorspronkelijke achternaam.

Keuzestress of een wens die uitkomt?

De nieuwe regeling vervult de wens van een groot deel van de samenleving om meer keuzevrijheid te hebben.

Achtergrond van de wet is dat met twee achternamen de verbondenheid van het kind met allebei de ouders tot uitdrukking kan komen. Daarnaast kan een dubbele achternaam praktisch zijn. Je kinderen dragen de achternaam van hun vader. Jullie zijn niet getrouwd. Op school, bij doktersbezoek, etc. moet jij jezelf telkens voorstellen als “de ouder van”. Trots op jouw afkomst en je achternaam kan ook een reden zijn om de naam aan je kind door te geven.

Succes met het kiezen van de juiste achternaam.