07 februari 2024

Financiële weetjes

WIST JE DAT …?

• Er sinds 1 januari 2023 bij de berekening van partneralimentatie niet meer gerekend wordt met daadwerkelijke woonlasten, maar met een woonbudget? Het woonbudget bedraagt 30% van het netto inkomen. Het maakt dus niet meer uit of je samenwoont met een partner waarmee je de woonlasten kunt delen.

• De wettelijke indexering van alimentatie per 1 januari 2024 maar liefst 6,2% bedraagt? Je zult deze zelf moeten doorvoeren!

• Bij de berekening van de legitieme portie (bij onterving) ook rekening wordt gehouden met in het verleden gedane schenkingen? De legitieme wordt daardoor hoger. De erflater kan dus geen vermogen wegschenken zodat er voor het onterfde kind niets over blijft.

• De overdrachtsbelasting bij de aankoop van een huis waarin je niet zelf gaat wonen 10,4% bedraagt (en geen 2%)? Om in aanmerking te komen voor het lagere bedrag, zul je er minstens 6 maanden zelf moeten wonen.

• Als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen, je bij echtscheiding recht hebt op vrijstelling van overdrachtsbelasting bij uitkoop van je partner?

• Pensioenafspraken bij 1 op de 3 scheidingen worden vergeten? Regel je niets, dan heeft het pensioenfonds niet langer de plicht om rechtstreeks een uitbetaling te verrichten.

• Op 1 januari 2024 het minimumuurloon is geïntroduceerd? Dat uurloon is gebaseerd op een 36-urige werkweek; alle verschillen die er waren tussen het dag-, week- en maandloon op minimumniveau zijn verdwenen. Bovendien vond op 1 januari de halfjaarlijkse indexatie van het wettelijk minimumloon plaats (3,75%).

• De maximale transitievergoeding per 1 januari 2024 omhoog is gegaan van € 89.000 naar € 94.000? Voor werknemers van wie het dienstverband buiten hun eigen schuld afloopt en een hoger jaarloon dan € 94.000 hebben, is het maximum het jaarloon.

• De maximale onbelaste reiskostenvergoeding fper 1 januari 2024 van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer is gegaan? Ook het maximum voor de onbelaste thuiswerkvergoeding is per 1 januari 2024 omhoog gegaan van € 2,15 naar € 2,35?

Wil je met een van ons van gedachten wisselen over familie-, arbeids- of erfrecht? Maak dan een afspraak voor een kop koffie!