19 februari 2024

Financiële draagkracht berekend aan de hand van een “woonbudget”

Rechters hebben het afgelopen jaar op een andere manier berekend hoeveel partneralimentatie mensen kunnen betalen na een echtscheiding. Voorheen werd de draagkracht berekend op basis van de werkelijke woonlasten. Daar kwamen veel conflicten en rechtszaken uit voort. Per 1 januari 2023 wordt de financiële draagkracht berekend aan de hand van een “woonbudget”.

Redelijk budget

Voor zowel partner- als kinderalimentatie wordt rekening gehouden met een woonbudget dat 30 procent van het netto inkomen bedraagt. Dat wordt als een redelijk percentage beschouwd. Het staat iedereen vrij om meer uit te geven aan wonen, maar daarmee wordt in de berekening in principe geen rekening meer gehouden. Hetzelfde geldt als de werkelijke woonlasten lager zijn, bijvoorbeeld door samenwonen met een partner die de helft van de lasten draagt. Voor de één een voordeel, voor de ander een nadeel.

Voorspelbaar

De uitkomst bij het hanteren van een woonbudget is voorspelbaar en leidt bijna nooit tot discussie, in tegenstelling tot de werkelijke woonlasten waarop partneralimentatie was gebaseerd.

Uitzonderingen

De rechter kan met hogere woonlasten rekening houden als deze niet vermijdbaar en niet verwijtbaar zijn. Ook kan bij uitzondering rekening worden gehouden met lagere woonlasten van de onderhoudsplichtige, namelijk als de ex-partner geld tekort komt. Die uitzondering gaat niet op als er sprake is van tijdelijk lagere woonlasten, bijvoorbeeld als iemand die gescheiden is tijdelijk bij zijn ouders is ingetrokken.

Laat je bij een echtscheiding goed voorlichten, dat scheelt een hoop discussie. Onze specialisten rekenen het graag voor je uit!