02 maart 2024

Wees voorbereid zzp’ers en opdrachtgevers!

Het wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ (beoogde ingangsdatum 1 juli 2025) is in aantocht.

Het wetsvoorstel bepaalt in hoofdzaak 2 dingen:
• Een rechtsvermoeden waarbij het gemakkelijker wordt een arbeidsovereenkomst te claimen. Beneden een uurtarief van €32 moet de opdrachtgever aantonen dat er sprake is van zelfstandige arbeid.
• Verduidelijking van de definitie van ‘arbeidsovereenkomst’. Aanwijzingen voor een arbeidsovereenkomst zijn: inhoudelijke werkaansturing; het werk (van de zelfstandige) is organisatorisch ingebed; het werk wordt niet verricht voor eigen rekening en risico.

Veel zelfstandigen die in een bedrijf werken, komen door dit wetsvoorstel mogelijk in loondienst. Dit heeft grote gevolgen voor opdrachtgevers en zelfstandigen.

Wat kan een zelfstandige claimen van de opdrachtgever?
• minimumloon of eventueel cao loon en alles wat in een cao staat;
• loon ook als er geen werk is;
• 2 jaar loondoorbetaling tijdens ziekte;
• re-integratieverplichtingen tijdens ziekte;
• vakantiegeld;
• 20 vakantiedagen per jaar;
• wettelijke verlofregelingen;
• aansluiting bij de pensioenregeling;
• schriftelijke opgaaf van arbeidsvoorwaarden;
• na enige tijd een vast contract;
• zorgverplichtingen en recht op scholing;
• eenzijdig recht op aanpassing van werktijden en arbeidsomvang;
• niet aansprakelijk voor schade;
• ontslagbescherming en wettelijke opzegtermijn;
• wettelijke transitievergoeding bij ontslag;
• sociale zekerheidsrechten;
• gelijke behandelingsrechten;
• rechten bij overgang van het bedrijf.

De gevolgen van een arbeidsovereenkomst zijn breder dan het arbeidsrecht. Indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst zijn er ook fiscale gevolgen.

Ben je zelfstandige of opdrachtgever van zelfstandigen? Houd de ontwikkelingen dan goed in de gaten. Heb je vragen hierover, neem dan gerust contact op met Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators!