25 juni 2024

Je krijgt altijd een tweede kans, of toch niet?

De uitspraak van de rechtbank valt je tegen. Je baalt er enorm van, maar gelukkig kan je nog in hoger beroep. Of toch niet?

Tegen een uitspraak staat in beginsel hoger beroep open. Het moet dan wel om een eindbeslissing gaan. Dat betekent dat er op het verzoek of de eis volledig en definitief is besloten. De procedure eindigt daarmee.

Op deze hoofdregel bestaan diverse uitzonderingen.

Voorlopig oordeel
Ten eerste kun je niet in beroep komen tegen uitspraken met een voorlopig oordeel. Denk hierbij aan de uitspraak in een voorlopige voorzieningen procedure binnen een lopende echtscheidingsprocedure. In deze “spoed”-procedure kun je de rechtbank om tijdelijke maatregelen vragen die gelden totdat de echtscheiding definitief is geregeld, bijvoorbeeld een voorlopige zorgregeling voor de kinderen, een voorlopige alimentatieregeling en een voorlopige regeling wie er tijdens de scheidingsprocedure in de woning mag blijven wonen.

Ordenend oordeel
Ten tweede kun je niet in beroep komen tegen uitspraken met een ordenend karakter. Daarmee wordt bedoeld een uitspraak die iets regelt in de procedure. Dat is bijvoorbeeld de uitspraak van de rechtbank die bepaalt dat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek gaat doen naar de beste zorgregeling voor de kinderen.

Regelingen met een voorlopig of ordenend karakter zijn van hoger beroep uitgesloten. De reden daarvan is dat onnodige vertraging in procedures voorkomen dient te worden. Na zo’n voorlopige uitspraak volgt nog een definitieve uitspraak. Daar kan je dan wel tegen in hoger beroep.

Rechtsmiddelenverbod
Ten derde zijn in de wet diverse artikelen opgenomen waarin expliciet is bepaald dat tegen bepaalde uitspraken geen ander rechtsmiddel openstaat dan cassatie in het belang der wet.
Bijvoorbeeld: tegen een uitgesproken voorlopige ondertoezichtstelling of tegen een oordeel van de kinderrechter over een schriftelijke aanwijzing kan niet in hoger beroep gekomen worden. Dat geldt ook voor de beslissing op het ingeroepen blokkaderecht van pleegouders om een kind bij hen weg te halen dat er meer dan een jaar verblijft en de benoeming van een tijdelijke bewindvoerder of tijdelijke mentor.

Uitzonderingen op de uitzonderingen
Soms is het toch mogelijk om in hoger beroep te gaan, ondanks dat de wet dit hoger beroep heeft uitgesloten. Het gaat dan om gevallen waarbij de rechter de wet niet juist heeft toegepast of met verzuim van essentiële vormen (zoals termijnen of belangrijke rechtsbeginselen zoals hoor en wederhoor).

Uitvoerbaar bij voorraad
In het familierecht is de uitspraak van de rechtbank vaak uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Hoewel tegen een uitspraak in de meeste gevallen hoger beroep mogelijk is, geldt de uitspraak dan wel direct. Het in hoger beroep komen, schorst de werking van de uitspraak niet. Dat kan inhouden dat je toch al de door de rechtbank uitgesproken partneralimentatie moet betalen, je ex-partner toestemming heeft om met de kinderen te verhuizen, etc. De gevolgen daarvan kunnen groot zijn. Degene die ondanks het ingestelde hoger beroep alvast uitvoering geeft aan de uitspraak van de rechtbank, bijvoorbeeld door het innen van de verschuldigde alimentatie of de huur opzeggen en verhuizen, loopt wel het risico dat het gerechtshof anders beslist. Alles dient dan weer teruggedraaid te worden.

Tot slot
De vraag of je in hoger beroep kan tegen een uitspraak is dus niet eenvoudig te beantwoorden.

Heb jij te maken met een tegenvallende uitspraak? Neem dan contact met ons op. Wij bespreken dan met je of hoger beroep mogelijk is en of je nog op tijd bent om hoger beroep in te stellen. Uiteraard nemen we ook met je door of het zinvol is om in hoger beroep te gaan.

Wil je de kans op een tegenvallende uitspraak verkleinen, schakel dan direct vanaf het begin van een procedure een deskundige in. We helpen je graag.