advocaten Snoeks, Kehrens en Zonnenberg

HULP BIJ DIVERSE FAMILIEKWESTIES


Alimentatie voor ex-partner / partneralimentatie

Een aanspraak op partneralimentatie kan aanwezig zijn als de ex-partner in alle redelijkheid niet in staat is binnen afzienbare termijn in het eigen levensonderhoud te voorzien. Als de alimentatieplichtige over voldoende draagkracht beschikt, kan een bijdrage worden toegekend.

Hoe wordt de alimentatie berekend?
Bij het vaststellen van partneralimentatie wordt rekening gehouden met de draagkracht van de ex-partner die om partneralimentatie wordt gevraagd. Het inkomen en bepaalde (maandelijkse) lasten zijn van belang. Als er kinderen zijn, dan gaat kinderalimentatie altijd voor.

Hoe lang duurt de verplichting?
De verplichting tot het betalen van partneralimentatie eindigt:

  • twaalf jaar na de echtscheiding, tenzij er sprake was van een kinderloos huwelijk van korter dan vijf jaar. (Dan is namelijk de duur van de alimentatie maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk.);
  • direct nadat de alimentatiegerechtigde in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen als ware hij getrouwd.
  • op het moment dat de alimentatiegerechtigde in staat is in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Herberekening?
Behalve in het geval dat een niet-wijzigingsbeding in een convenant is overeengekomen, kunnen beide ex-partners in geval van een relevante wijziging van omstandigheden nadat de alimentatie is vastgesteld, de alimentatie laten herberekenen. Zo’n wijziging kan zijn: een ongewilde (niet-verwijtbare) verlaging van het inkomen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, een forse loonsverhoging, wijziging woonlast, samenwonen met een nieuwe partner, het ontstaan van een financiële zorgplicht over een (nieuw/ander) kind, etc.