16 mei 2019

Rijksoverheid: geen compensatie voor werknemers die al vóór 1 juli 2015 twee jaar ziek waren!

De Rijksoverheid bericht over de compensatieregeling bij langdurige zieke werknemers en het betalen van een transitievergoeding het volgende:

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV een aanvraag indienen voor de compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Lag het einde van de periode van twee jaar ziekte al vóór 1 juli 2015? Dan is geen compensatie mogelijk.