30 maart 2020

persbericht vfas: Omgang tijdens Corona is passen en meten. Zorgregeling geeft kind structuur en houvast in lastige tijd.

Veel gescheiden ouders hebben vragen over hoe ze onder de huidige omstandigheden
om moeten gaan met de afspraken in het ouderschapsplan. Zij vrezen voor besmettingsgevaar en maken zich
zorgen over de gevolgen van een mogelijke lockdown. De vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en
Scheidingsmediators (vFAS) pleit ervoor dat ouders zich ook onder de huidige omstandigheden zoveel mogelijk
houden aan de afspraken die zijn gemaakt over de omgangsregeling. Als de kinderen gezond zijn en ook de ouders
zich goed voelen, kunnen ze, als de overheidsregels dit toelaten, volgens afspraak bij beide ouders verblijven.

Structuur en regelmaat

Voor kinderen is het goed om zoveel mogelijk de structuur aan te houden zoals die altijd is geweest. Ook voor hen is
dit een verwarrende tijd: de scholen zijn dicht en afspreken met vriendjes is er niet meer bij. Ze willen graag tijd
doorbrengen bij zowel moeder als vader, zoals ze dat altijd al doen. Natuurlijk is het niet onder álle omstandigheden
mogelijk om de omgangsregeling in stand te houden zoals overeengekomen. Bijvoorbeeld wanneer één van de
ouders, of zelfs beide, een cruciaal beroep uitoefenen. Ook kan het zo zijn, dat iemand in het gezin
gezondheidsklachten heeft. Dan is het zaak dat ouders het overleg aangaan en dat zij bespreken hoe de afspraken zo
kunnen worden aangepast, dat de omgangsregeling verantwoord en uitvoerbaar blijft. Het is belangrijk dat beide
ouders zich hierbij flexibel opstellen. Blijf vooral met elkaar in gesprek en probeer er samen zo goed mogelijk uit te
komen.

Vijf tips van de vFAS:
1. Wees eerlijk
Informeer de andere ouder eerlijk over eventuele blootstelling aan het virus en overleg samen welke stappen u
kunt ondernemen om het risico van besmetting voor de kinderen zo klein mogelijk te houden.
2. Blijf kalm
Wees eerlijk over de ernst van de pandemie, maar blijf kalm en vertel de kinderen dat je erin gelooft dat het
voorbij zal gaan en dat betere tijden zullen aanbreken. Bescherm kinderen tegen berichtgeving die is gericht op
volwassenen. Stel ze tegelijkertijd in de gelegenheid vragen te stellen of hun zorgen te uiten en beantwoord hun
vragen op een manier die bij hun leeftijd past.
3. Hou structuur
Maak een duidelijke planning voor de dag. Veel ouders moeten in deze situatie extra werken of komen juist
tijdelijke zonder werk te zitten. Geef een duidelijke structuur, ook in het contact met de (andere) ouder,
bijvoorbeeld via Facetime of Skype.
4. Toon begrip
Ongetwijfeld zal de huidige pandemie leiden tot economische achteruitgang en inkomstenverlies voor veel
ouders. Dit kan problemen opleveren wanneer het gaat om het betalen of ontvangen van alimentatie. Wees als
ouders begripvol naar elkaar toe, of je nu de alimentatieplichtige of de alimentatiegerechtigde ouder bent.
5. Geef mee
Tegenslag biedt ook kansen. Als u als ouders samen bedenkt wat het beste is voor de kinderen, kan dit ervoor
zorgen u dichter bij elkaar komt te staan. Voor veel kinderen zal deze bijzondere periode leiden tot blijvende
herinneringen. Het is belangrijk voor kinderen om te weten dat hun ouders er alles aan hebben gedaan om hen uit
te leggen wat er aan de hand was en om hen gezond te houden.