13 juli 2020

Ik ga op vakantie en neem mee …

Het is vakantie! De afgelopen weken hoorde ik op het schoolplein ouders over hun vakantieplannen, over reizen die geannuleerd waren, over tijdsblokken om te kunnen zwemmen en mondkapjes in het vliegtuig. De focus ligt zo op alle Corona-maatregelen dat je als alleenstaande ouder bijna zou vergeten dat je voor een vakantie naar het buitenland, als die nog doorgaat, een toestemmingsformulier nodig hebt van de andere gezaghebbende ouder.

Toestemming aantonen

Niet alleen moeten allebei de ouders toestemming geven als een van jullie met de kinderen naar het buitenland op vakantie wil. Je moet het ook kunnen aantonen! Hoe? Door allebei het formulier op de website van de rijksoverheid in te vullen. Dit kan worden gedownload op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland.. Ouders moeten dit per kind invullen en allebei ondertekenen.

Alleen het gezag?

Heb je als ouder alléén het gezag, dan heb je geen toestemming van de ander nodig. Wel is het verstandig om in dat geval een recent uittreksel uit het gezagsregister mee te nemen. Dat kun je gratis opvragen bij de rechtbank:
• persoonlijk, aan de Centrale Informatiebalie van de rechtbank
• per e-mail: gezagsregister.rb-obr@rechtspraak.nl
• per brief
• telefonisch

Vermeld bij de aanvraag de volgende gegevens van de minderjarige:
• adresgegevens
• achternaam
• geboortedatum
• en bij voorkeur de geboorteplaats.

Geen toestemming?
Geeft je ex-partner geen toestemming om met je kinderen naar het buitenland te gaan? Wij kunnen als advocaat bij de rechtbank om vervangende toestemming vragen.