23 maart 2022

Wat kost een echtscheidingsadvocaat?

Omdat alleen een advocaat een verzoekschrift bij de rechtbank kan indienen, heb je om te kunnen scheiden altijd een advocaat nodig. De kosten voor het inschakelen van de advocaat zijn niet voor iedereen gelijk.

Ieder een eigen advocaat
Wanneer jij en je partner uiteenlopende ideeën hebben over de afwikkeling van de echtscheiding, dan denk je misschien dat het beter is om elk een eigen advocaat in te schakelen. Dat is niet altijd het geval, zeker niet als er minderjarige kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn.
Wanneer je allebei een eigen advocaat inschakelt, dan draag je ook allebei je eigen advocaatkosten. Het scheidingstraject wordt daarmee veel prijziger dan wanneer je beiden besluit één advocaat-mediator in te schakelen.

Samen één mediator: kosten delen
Vaak lukt het aan tafel bij de mediator om beter met elkaar te communiceren over de gevolgen van de echtscheiding, dan dat je de communicatie via twee advocaten laat verlopen.
Ga je samen naar een scheidingsmediator, dan worden de kosten in principe door jullie samen gedeeld. De kosten zijn meestal aanzienlijk minder dan wanneer je beiden een eigen advocaat in de arm neemt.

Rechtsbijstandverzekering
Het is raadzaam om te onderzoeken of je een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten die de advocaatkosten dekt. Soms staat in de polis dat bijvoorbeeld “mediation” is verzekerd. Je kunt bij je rechtsbijstandsverzekeraar melden dat je een mediator hebt gevonden die jullie gaat bijstaan in het mediationproces. De kosten worden alsdan vergoed, mogelijk tot een maximum van € 3.000,00 / € 3.500,00.

Gefinancierde rechtsbijstand / toevoeging
Wanneer jouw verzamelinkomen van twee jaar geleden onder een bepaalde grens valt, dan kun je in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. De kosten voor rechtsbijstand worden in dat geval deels vergoed door de overheid. Je betaalt wel een eenmalige eigen bijdrage die afhankelijk is van je inkomen. Als je een advocaat voor jezelf inschakelt, is die eigen bijdrage hoger (oplopend van € 373,00 tot € 931,00) dan als je een advocaat-mediator inschakelt (ofwel € 53,00 ofwel € 106,00). Kijk voor meer informatie op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: https://www.rechtsbijstand.nl/mediation-rechtsbijstand/hoeveel-betalen/eigen-bijdrage/

Wel wordt achteraf door de Raad voor Rechtsbijstand beoordeeld of een verleende toevoeging definitief wordt. De Raad voor Rechtsbijstand trekt een toevoeging in als blijkt dat degene met de toevoeging na definitieve afhandeling van de zaak een bedrag zal ontvangen van € 15.873,50,00 of meer.

Zaken op tegenspraak (ieder een eigen advocaat) doen wij in principe niet op toevoegingsbasis. Enkel in mediationzaken bekijken wij voor jullie individueel of je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Wij hanteren in mediationzaken wel slechts één toevoeging per zaak. Dat betekent dat wij de werkzaamheden minstens voor de helft bij jullie in rekening zullen brengen. Ons uurtarief bedraagt € 230,00 inclusief BTW, dus als één partij een toevoeging heeft, worden de werkzaamheden op basis van een (half) uurtarief van € 115,00 inclusief BTW in rekening gebracht.

Tijdens een eerste kennismaking zal altijd besproken worden welke kosten je verschuldigd zult zijn!