21 juni 2023

Mag het een naampje meer zijn?

Het komt wel eens voor dat mensen hun voornamen willen (laten) wijzigen of er een voornaam aan toe willen voegen. Dit kan geregeld worden via de rechtbank, maar daarvoor moet wel voldoende zwaarwichtig belang zijn. Benieuwd naar de afwegingen die de rechter maakt?

Wat was het geval?
Onlangs heb ik voor een cliënte aan de rechtbank verzocht een (doop)naam aan haar reeks van voornamen toe te voegen. Zij was voornoemd naar haar oma van vaderskant en haar peettante, maar bij de aangifte van haar geboorte waren haar ouders per abuis vergeten om haar naar oma moederskant te vernoemen, terwijl zij wel die intentie hadden. Voor cliënte was erg belangrijk om ook vernoemd te zijn na haar andere oma, temeer nu zij met deze oma een heel hechte band had (zij was inmiddels overleden) en cliënte op korte termijn in het huwelijk zou treden. Bij de huwelijksvoltrekking worden uiteraard alle namen genoemd en cliënte zou het betreuren als dan haar (andere) oma’s naam niet genoemd zou worden.

Afweging tussen het persoonlijk en het publieke belang
De rechtbank benadrukte in de uitspraak die ik vorige week ontving, dat voornamen een middel zijn om zich binnen een familie en in het maatschappelijk verkeer te identificeren. In die zin zijn voornamen, zo geeft de rechter aan, “een middel van persoonlijke en emotionele identificatie en hebben daarmee betrekking op ieders privéleven en familie- en gezinsleven”. Bij de afweging tussen het persoonlijk belang van de cliënt en het publieke belang bij naamsconsistentie was in dit geval doorslaggevend dat cliënte voldoende aannemelijk had gemaakt dat het voor haar van groot emotioneel belang is dat de naam van haar oma wordt toegevoegd aan haar huidige voornamen en dat haar ouders vanaf haar geboorte ook die intentie hebben gehad. De rechtbank heeft daarom het verzoek van cliënte toegewezen.

Voorwaarden in de wet
Niet altijd wordt een verzoek om wijziging van de voornaam toegestaan. De voornamen mogen namelijk niet ongepast zijn of overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen, tenzij deze tevens gebruikelijke voornamen zijn.

Wil je meer weten over voornaamswijziging of wil je zelf je voornamen laten wijzigen, neem dan contact met ons op. We helpen je graag!